Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Evois strövområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom strövområdet.

Guidade turer

Uthyrning av utrustning

Matservice

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster