Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Lättframkomliga leder

Vähä-Koukkujärvi tillgängliga led (Barndamm) 500 m, rundslinga 

Under den snöfria tiden. Uppskattad tid med rullstol är en halv timme. Inget vinterunderhåll. 
Svårighetsklass: lätt tillgänglig. Leden är en jämn 1,2 m bred plankstig. 

Tillgänglig naturled symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.

En man och en hund går längs en träbro.
Man kan gå runt Vähä-Koukkujärvi längs den breda plankstigen. Längs leden finns sju tillgängliga fiskebryggor, där man kan beundra tjärnlandskapet från vår till höst. Fiske är tillåtet för personer under 15 år. Vid kokskjulet kan man laga mat och äta sin matsäck vid det rymliga stugköket också med ett större sällskap. 

Startpunkt

Vähä-Koukkujärvi parkeringsområde, Kalliojärventie 90, Tavastehus.

Friluftskonstruktioner

 • Från parkeringsplatsen kan man köra ner till rastplatsen för att transportera kunder, men bilen ska parkeras på den egentliga parkeringsplatsen, där det finns en informationstavla.
 • På rastplatsen finns
  • ett tillgängligt kokskjul, en tillgänglig toalett samt två tillgängliga bord
  • skärmskydd, eldplats samt ett vedskjul

Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Vid dammen det finns plankstigen och tillgänglig fiskebrygga.Det finns ingen ledmarkering, leden är en plankstig med spång längs hela sträckan.
 
Leden är jämn och har ingen överdriven lutning i sidled, vilket kunde göra det svårare att ta sig fram för den som rör sig med hjälpmedel. Den tvärgående plankläggningen är 1,2 m bred och sidorna har 5 cm höga kanter. Längs leden finns sju tillgängliga bryggor med 85 cm höga räcken med mellanbalk. Längs leden finns en pontonbro i trä som sviktar lite när man går på den. I båda ändarna av bron finns tillgängliga ramper. 

Se karta (julkaisut.metsa.fi)

Observera

Fiske 

I Vähä-Koukkujärvi kan endast barn under 15 år fiska, och endast på stränderna. Längs spångstigen finns 7 bryggor med 85 cm höga räcken. I sjön planteras regnbågslax. För att fiska krävs tillstånd: Spöfisketillstånd för Niemisjärvi-sjöarna (eraluvat.fi)

Tilläggsuppgifter

Från leden går en krävande tillgänglig led till Niemisjärvi (1,3 km).  

Niemis-Koukkunen, krävande tillgänglig led, 1,3 km; fram och tillbaka 2,6 km

Under den snöfria tiden. Uppskattad tid med rullstol cirka 1,5 timme. Inget vinterunderhåll.
Svårighetsklass: krävande tillgänglig. Längs rutten finns flera backar och på några ställen sidolutning, så för rullstolsburna och synskadade rekommenderas en assistent. 

Krävande tillgänglig naturled symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.

Startpunkt

Parkeringsområdet vid Niemisjärvi, Niemisjärventie 281, Tavastehus. Parkeringsplatsen rymmer cirka 30 personbilar. 

Friluftskonstruktioner

 • På Niemisjärvi parkeringsplats finns
  • ett tillgängligt kokskjul, en tillgänglig eldplats, två tillgängliga bryggor, en tillgänglig toalett
  • ett vedlider
  • en brunn
  • en avfallspunkt
 • Längs leden finns en tillgänglig toalett i anslutning till skärmskyddet Ylisenlaavu.
 • Vid Vähä-Koukkujärvi finns
  • ett tillgängligt kokskjul, en tillgänglig toalett samt två tillgängliga bord
  • skärmskydd, eldplats samt ett vedskjul 

Ta med eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Ledens längd: 1,3 km i ena riktningen.
Höjdskillnad: Flera sänkningar/höjningar, assistent behövs.
Det finns ingen ledmarkering, men leden är tydlig och det finns ingen risk för att gå vilse.

Niemis-Koukkunen-leden börjar bakom Niemisjärvi kiosk och går i strandlandskapet längs sjöarna Alinen Niemisjärvi och Ylinen Niemisjärvi mot Vähä-Koukkujärvi. Längs leden kan du förutom sjölandskapen också beundra ståtliga stenblock, skuggiga granskogar och gamla torrakor. Ledens höjdpunkt är utsiktsbron som går runt klippväggen vid Ylinen Niemisjärvi. Då man går mot Vähä-Koukkujärvi förvandlas skogen till en frodig blandskog som man kan beundra från en bred, lättframkomlig plankstig. 

Leden är en 1,5 m bred stig belagd med stenaska som övergår i en 1,2 m bred plankstig när man närmar sig Vähä-Koukkujärvi. Längs leden finns en 1,1 m bred stålbro. 

Leden är jämn och belagd med stenaska från Niemisjärvi parkeringsplats ända till utsiktsbron vid Ylinen Niemisjärvi. Bron är av stålgaller med rutstorlek ca 2 cm * 6 cm. Längs brons högra kant finns en två plankor bred stålramp för hundar. Efter utsiktsbron övergår leden i en 1,2 m bred plankstig. Längs leden finns flera backar med en lutning på 4–7 %. Leden har i huvudsak en rak sidolutning, men på några ställen sluttar leden 3 % mot stranden. Bankarna av stenaska är ställvis branta och inte kantade, så för synskadade är rutten krävande. 

Se karta (julkaisut.metsa.fi)

Observera

Fiske

I Niemisjärvi-sjöarna kan man fiska med spöfisketillstånd. Vid Niemisjärvi finns två tillgängliga bryggor. Längs leden, vid stranden vid Ylisenlaavu och i sydöstra hörnet i Ylinen Niemisjärvi, finns slänter av stenaska som sträcker sig ända till stranden och från vilka man kan fiska. Vid Vähä-Koukkujärvi finns sju bryggor längs en tillgänglig led där alla under 15 år kan fiska. I Niemisjärvi-sjöarna planteras regnbågslax. För att fiska krävs tillstånd (eraluvat.fi).

Tilläggsuppgifter

Leden kan kombineras med Vähä-Koukkujärvi tillgängliga ringled, som är en 500 meter lång jämn plankstig. 

En fiskare fiskar från stranden. En jämn sandväg fortsätter från stranden till skogen. På den motsatta stranden syns skog som färgats av höstens färger.

Naturstigar

Luutajoki öringsstig, 1 km

Under den snöfria tiden, vandringstid 1 timme
Svårighetsklass: lätt led 

Startpunkt

Ledens startpunkt är parkeringsområde i korsningen mellan riksväg 53 och Ruuhijärventie (Ruuhijärventie 3, Tavastehus).

Friluftskonstruktioner

Vid startpunkten informationstavlor samt bänkbord, borrbrunn, naturstigstavlor längs stigen. Ta med dig eget toalettpapper.

En man och en kvinna framför en stor informationstavla. I bakgrunden syns lite snö i terrängen.

Ledbeskrivning

Den lättframkomliga leden går alldeles längs Luutajokis vackra strand. Naturstigstavlorna berättar om bäcköringens liv och restaureringen av bäckar. Det lönar sig att stanna upp en stund vid åstranden. Under ytan kan man möjligtvis se flera av platsen stjärnor, fina bäcköringar med fläckiga sidor, kanske även riktigt stora baddare. Broar och spångar i gott skick har byggts för att man ska kunna korsa ån. På stigen finns dock ställvis stenar och rötter och den lämpar sig inte för till exempel barnvagnar. En snabb led ut i Evois natur!

En familj går längs en vinterstig, i bakgrunden strömmar en bäck.

Niemisjärvi naturstig, 3 km

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 1 timme
Svårighetsklass: medelsvår led 

Startpunkt

Niemisjärvi parkeringsområde, Niemisjärventie 281, Tavastehus

Friluftskonstruktioner

 • Niemisjärvis startpunkt
  • tillgängligt kokskjul, tillgänglig eldplats, tillgänglig toalett, två tillgängliga fiskebryggor,
  • borrbrunn
  • återvinningsplats
 • skärmskyddet vid Ylinen
  • tillgänglig toalett
  • eldplats

Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Stigen startar vid Niemisjärvi parkeringsområde. I början av leden finns höga stigningar och branta nedförsbackar och denna del är medelsvår till sin svårighetsgrad. Terrängen är fin gammal granskog och i skogen finns det många lågor. Med god tur kan man här få se urskogens skojiga filur, flygekorren.

En bit går man i ung skog och efter en kort vägsträcka fortsätter stigen genom ett stormskadat område till en gammal granskog. Mitt ibland de jättelika granarna som fallit till marken kan man bara gissa sig till oväsendet då träden har fallit av vindens kraft. Sommartid kan man här höra gärdsmygens porlande sång och till och med se den här muntra småfågeln, som bara är lite större än en tändsticksask. I slutet av stigen går man längs spångarna över kärret Marjasuo, som är i naturtillstånd. Stigen återvänder till Niemisjärvi parkeringsområde vid kanten av husvagnsområdet. 

Syrjänalunen åsstig, 3 km


Under den snöfria tiden av året, vandringstid 1,5 timmar
Svårighetsklass: medelsvår led 

Startpunkt

Syrjänalunen parkeringsområde, Vappulantie 190, Tavastehus.

Friluftskonstruktioner

Skärmskyddet vid Syrjänalunen, eldplats, torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning 

Leden startar från skärmskyddet vid tjärnen Syrjänalunen och stiger brant upp på åsen. Leden är av medelsvår karaktär. I början av leden finns ett landskap för naturvårdsbränning som gjorts för att skydda de solexponerade miljöerna i Syrjänalunen, kolsvarta stammar och brända lågor samt anmärkningsvärt majestätiska tallar.

Leden slingrar sig fram till åsens höjdpunkter och fina landskapsplatser. Åsdelen är markerad med Ilves-ledens symbol (lodjurets tass). När man kommer till Hautjärvi byts den karga tallskogen snabbt ut mot en mycket frodig lund. I slutet av stigen går man ännu över en stor källa som glittrar kristallklart. 

Övriga leder

Skogsbruksstigen, 4 km 

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 1,5 timmar
Svårighetsklass: lätt led 

Startpunkt

Kelkute parkeringsområde, Kelkutteentie 486, Padasjoki.

Friluftskonstruktioner

På Kelkute parkeringsplats finns en eldplats, brunn och toalett. Underhållet sköts av: Tavastehus stad (hameenlinna.fi, på finska).

Ledbeskrivning

Skogsbruksstigen i Tarus strövområde (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) redogör för områdets enstöringars öden samt skogsbrukets historia under åren 1850–1950. Stigen är markerad med Ilves-ledens symbol (lodjurets tass). Stigen går i svagt kuperad terräng.

Ilves-vandringsnätet ,70 km

Ilves-vandringsnätet är grundat år 1987 för utflykter och annat rekreationsbruk på marker som förvaltas av Tavastehus stad, Tavastlands yrkeshögskola och Forststyrelsen. Det finns sammanlagt cirka 70 km leder och man kan välja mellan flera olika långa ledalternativ. Skogarna och terrängen är varierande och områdets relativa höjdskillnader är stora, dvs. cirka 70-80 meter.

Vandringen kan inledas till exempel vid parkeringsplatserna  i Niemisjärvi, Syrjänalunen eller Pitkänniemenkangas. Vandringsleden är markerad med Ilves-ledens symbol (lodjurets tass). Det lönar sig alltid att ha Ilves-kartan med sig, eftersom det förutom det täta nätverket av skogsvägar också finns många andra omarkerade stigar i området.

Friluftskonstruktioner

Längs lederna finns flera skärmskydd, tältningsområden och eldplatser. 

Förbindelseleder

Friluftsmöjligheterna utökas av förbindelselederna som löper från området.

Cykelleder 

Terrängcykling i Evois strövområde

Evois har tre skyltade terrängcykelleder. Totalt finns cirka 70 km markerad terrängcykelled. Lederna är markerade i terrängen med träpålar och reflekterande färgband. Ställvis finns det också märkningar för terrängcyklister och pilar.

 • MTB 17 km, lätt/ganska lätt. Markering vit, rotationsriktning medsols.
 • MTB 39 km, medelsvår. Markering gul, rotationsriktning medsols. 
 • MTB 67 km, medelsvår. Markering röd, västlig länk, rotationsriktning medsols, östlig länk rotationsriktning motsols. 

MTB 17 km, rundslinga  

I användning under den snöfria tiden av året. Tid för genomförande 2–4 timmar.
Svårighetsklass: lätt led 

Ett barn leder sin terrängcykel på stigen. Efter barnet går vuxna, av vilka den som är längst fram leder sin egen cykel. Cyklarna är försedda med tävlingsnummer.

Startpunkt

Evo HAMK (hamk.fi, på finska och på engelska), infokarta, Saarelantie 1, Tavastehus.
Luutajoki parkeringsområde, Ruuhijärventie 3, Tavastehus.

Friluftskonstruktioner

Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Ledmarkering: trästolpe med en vit reflekterande rand. Vid vägövergångar finns dessutom en symbol för terrängcyklister och pilmarkeringar i stolpen. 
Rotationsriktning: medsols.
Svårighetsgrad: stigningar totalt cirka 190 m.

Leden runt Iso-Ruuhijärvi är den kortaste av de markerade terrängcykellederna i Evois och den består huvudsakligen av relativt lätta skogsstigar, skogsvägar och smalare kärrvägar. I Ruuhijärvi finns en cirka 600 m lång sträcka av en mer krävande ny stig samt på andra ställen några korta steniga eller skumpiga sträckor där man också kan leda cykeln. Leden har inga långa, tunga stigningar eller branta nedförsbackar. Leden omfattar cirka 2 km skogsbilväg med en yta av stenkross och den är delvis enhetlig med den gulmarkerade leden MTB 39 km.  

Sevärt

Längs leden ser du olika skogstyper från tallmoar till dunkla mossgranskogar samt bland annat strandlandskapen vid Alinen Rautjärvi och Luutajoki. 

MTB 39 km, rundslinga

Färgglada cykelledsmarkeringar på en stolpe, i bakgrunden cyklister.I användning under den snöfria tiden av året. Tid för genomförande 3,5–6 timmar. 
Svårighetsklass: medelsvår led 

Startpunkter

Friluftskonstruktioner

 • Niemisjärvi parkeringsområde
  • kokskjul, eldplats
  • fiskebryggor
  • borrbrunn
  • avfallspunkt
  • Vid stranden finns även möjlighet till bad, men det finns ingen officiell badstrand.
 • Kalliojärvi skärmskydd
  • eldplats och toalett
  • kokskjul (500 m)
 • Luutajoki parkeringsområde
  • bänkbord
  • borrbrunn 

Ta med eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Ledmarkering: en gul rand i en trästolpe. Ställvis också terrängcykelsymboler och pilmarkeringar. 
Rotationsriktning: medsols.
Stigningar totalt: ca 540 m.

Längs rutten finns lätta och krävande stigavsnitt och mellan dem kärrvägar. Den klippiga terrängen i området passeras med hjälp av snabba skogsvägsövergångar. En del av de krävande stigarna utgörs av nybildade stigar med små terränghinder eller av nyligen grusbelagd skogsbilväg. Ledens längsta backar finns i området kring Niemisjärvi-sjöarna och Kalliojärvi samt i ledens norra hörn kring Kokkovuori. MTB 39 km är den mest krävande MTB-leden i Evois och på den här leden behövs terrängcyklingsfärdigheter och en ordentlig terrängcykel. En mer oerfaren cyklist kan bli tvungen att leda cykeln små sträckor. 

Sevärt

Längs rutten får du bekanta dig med västra delen av Evoisområdet på ett omfattande sätt. Leden går genom Niemisjärvi-området som är populärt bland fiskare och vandrare, samt genom skogar av olika åldrar och skogstyp. Längs leden finns flera vackra sjölandskap och eldplatser där man kan hålla en paus. Å andra sidan hinner cyklisten längs rutten också upptäcka våtmarker bebodda av bäver, mäktiga flyttblock, bäckar och eventuellt också skogsdjur.

MTB 67 km

I användning under den snöfria tiden av året. Tid för genomförande 3,5–5,5 timmar.
Svårighetsklass: medelsvår led 

Startpunkt

Evo HAMK (hamk.fi, på finska och på engelska) parkeringsområde, Saarelantie 1, Tavastehus

Friluftskonstruktioner

 • Niemisjärvi parkeringsplats
  • kokskjul, eldplats
  • fiskebryggor
  • borrbrunn
  • avfallspunkt.
  • Vid stranden finns även möjlighet till bad, men det finns ingen officiell badstrand.
 • Kalliojärvi skärmskydd
  • eldplats och toalett
  • kokskjul (500 m)
 • Luutajoki parkeringsområde
  • bänkbord
  • borrbrunn 
 • Tavastlands yrkeshögskola, Evois, infokartor 
 • Syrjänalunen skärmskydd 2,2 km
  • eldplats och toalett
 • Keltaoja skärmskydd 12,5 m, 300 m vid sidan av leden
  • eldplats och toalett
 • Sorsakolu skärmskydd 14,5 km
  • eldplats och toalett
 • Valkea-Mustajärvi skärmskydd 23 km och tältningsområde 23,5 km
  • eldplats och toalett

Ta med eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Ledmarkering: en röd rand i en trästolpe. Ställvis också terrängcykelsymboler och pilmarkeringar. 
Rotationsriktning: västra länken medsols, östra länken motsols.
Stigningar totalt: cirka 400 m.

MTB 67 km består av den västliga leden MTB 39 km och av en östlig led som är 28 km lång.  MTB 39 km är den mest krävande MTB-leden i Evois och på den här leden behövs terrängcyklingsfärdigheter och en ordentlig terrängcykel. Den östra länken har varierande terrängformer och lämpar sig endast för körning med terrängcykel. Den delen av leden som går motsols börjar vid Tavastlands yrkeshögskola/Evois parkeringsplats och går genom nästan obebodde skogsområden och naturnära insjölandskap. Länken lämpar sig för erfarna terrängcyklister och även för en mer avslappnad, utfärdsinriktad terrängkörning. De utmanande stigsträckorna längs leden är ganska korta och mellan dem finns lättare kärrvägsavsnitt och delvis skogsväg. Längden på rutten märkt med rött blir sammanlagt cirka 67 km.

Sevärt

På leden MTB 67 km får du på ett omfattande sätt bekanta dig med den västra och östra delen av Evois strövområde. Leden går genom Niemisjärvi-området som är populärt bland fiskare och vandrare, samt genom skogar av olika åldrar och skogstyp. Längs leden finns flera vackra sjölandskap och eldplatser där man kan hålla en paus. Å andra sidan hinner cyklisten längs rutten också upptäcka våtmarker bebodda av bäver, mäktiga flyttblock, bäckar och eventuellt också skogsdjur. Den östra delen består av vidsträckta skogsområden och varierande insjölandskap. Leden går förbi bl.a. Ylinen Rautjärvi, Valkea Mustajärvi, Savijärvi och Sorsajärvi. På näset mellan de sistnämnda är det trevligt att vila i skuggan av skärmskyddet i Sorsakolu. I närheten av Keltaoja kan man se spår av bäverns flit och på grund av bäverdammarna kan vattnet stiga upp på stigar och spångar i detta område. 

En cyklist cyklar längs en snöfattig stig mitt i skogen.