Tillgänglig Evois

Rekreation i skogslandskapet i Evois strövområde tillgänglig med hjälpmedel eller barnvagn. Beundra de vackra tjärnarna och skogslandskapen, fiska från bryggan eller ät matsäck vid de tillgängliga friluftskonstruktionerna.

Tillgängliga leder i Evois

Bedöm behovet av en assistent genom att bekanta dig med ruttbeskrivningarna.

Övriga leder i Evois

Tillgänglighet i friluftskonstruktioner

Niemisjärvi

Kokskjul: Kokskjulet ligger på andra sidan bron när man fortsätter från parkeringsplatsen. Gårdsplanen vid kokskjulet är ojämn, med rötter och stenar som sticker upp. Bredvid bordet som finns på kokskjulets gård är sidolutningen över 8 procent i riktning mot sjön. I början av rampen som går till kokskjulet finns en nivåskillnad på 3 cm. Rampen har en lutning på 8,5 %. Golvet har vittrat sönder litet vid rampen, vilket orsakar en cirka 6 cm bred springa vid ingången. I kokskjulet finns en eldstad med rökkanal. 

Bryggor: Rampen som går till bryggan nära kokskjulet har en lutning på 8–10 %. Rampen sviktar vid bryggan och nivåskillnaden är 8–15 cm. Bänken på bryggan är 45,5 cm hög och bryggan omges av ett skyddsräcke. I början av leden finns en annan brygga. Nivåskillnaden är 0–5 cm beroende på var man tar sig upp på bryggan.

Tillgänglig toalett: Toaletten ligger på andra sidan vägen från kokskjulet om man fortsätter från parkeringsplatsen rakt över bron. Leden som går till toaletten har en längdlutning på högst 12 % och sidolutningen är upp emot 10 %. Trärampens längdlutning är 11,5 %. Toalettens dörröppning är 77 cm och tröskeln är 4 cm. Toalettsitsens höjd är 46 cm och på sidorna om sitsen finns 77 och 81 cm utrymme. Ta med eget toalettpapper.

Eldplats: Eldplatsen finns i närheten av där leden börjar. Eldplatsen är öppen från ena sidan. Eldstaden är 42 cm hög och bänkarna 45 cm höga. Vedskjulet är inte tillgängligt, men har en ramp.

På gården vid kioskbyggnaden finns bord, och den som exempelvis sitter i rullstol kan sitta i bordsändan.

På vägen från Niemisjärvi till Vähä-Koukkujärvi finns en utsiktsbro runt klippväggen vid Ylinen Niemisjärvi.

Obs! Nästa år (2023) kommer det att finnas en eldstad vid vindskyddet bredvid bron.

Vindskyddet vid Ylinen

Tillgänglig toalett: Sluttningen på rampen till toaletten är 13 %. Dörröppningen är 77 cm bred. Haspen på insidan sitter 135 cm upp och på utsidan 114 cm upp. På båda sidor om sitsen finns cirka 80 cm fritt utrymme. Ta med eget toalettpapper.

Fiskebrygga: Till fiskebryggan går en brant nedförsbacke med en längdlutning på 15 %. Det finns ingen ramp mellan marken och bryggan, så nivåskillnaden är 15 cm. Efter nivåskillnaden är lutningen 16 %. Bryggan är en pontonbrygga, vilket innebär att den lutar och rör på sig när man står på den. Bryggans nedre kanter saknar list, så man ska vara uppmärksam när man rör sig med hjulförsedda hjälpmedel. 

Vähä-Koukkujärvi

Tillgängligt kokskjul: Eldstaden är cirka 1 m hög. I kokskjulet finns två bord med bänkar. Borden är öppna i ändarna och man kan också ta sig intill bordet med rullstol.

Tillgänglig toalett: Från kokskjulet går en backe till toaletten, som på den brantaste punkten har en längdlutning på 18 %. Sidolutningen är ställvis 8 %. Trärampen som leder till toalettutrymmet har en längdlutning på 5 %. Dörröppningen är 89 cm bred. På toaletten finns tillräckligt med utrymme framför sitsen för att röra sig med hjälpmedel. Sitsen är 46 cm hög och är monterad direkt på bakväggen. På båda sidor av sitsen finns det mer än 80 cm utrymme. Det finns stödräcken på båda sidor av sitsen. Ta med eget toalettpapper. 

Vindskyddet, eldplatsen och vedskjulet är inte tillgängliga.

Fiske

För att fiska krävs tillstånd: Spöfisketillstånd för Niemisjärvi (eraluvat.fi). I Niemisjärvi-sjöarna kan man fiska med spöfisketillstånd. Vid Niemisjärvi finns två tillgängliga bryggor. Vid stranden vid vindskyddet Ylisenlaavu och i sydöstra hörnet vid Ylinen Niemisjärvi finns slänter av stenmjöl som sträcker sig ända ner till stranden och från vilka man kan fiska. I Niemisjärvi planteras regnbågslax. Vid Vähä-Koukkujärvi finns sju tillgängliga bryggor med 85 cm höga räcken. Fiske är tillåtet endast för personer under 15 år och endast från stränderna. Tillstånd krävs.

Samarbetspartners tjänster

Fråga också våra samarbetspartner om tillgängliga tjänster.