Kundtjänst och vägledning

 • Pilke kundtjänst
 • Vid områdets två viktigaste startpunkter Vaattunkiköngäs och Vikaköngäs finns det skyltar och kartor, som berättar om området.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

Eldplatser, kåtan och stugor

 • Kaltio: eldplats
 • Karhukumpu: eldplats
 • Könkäänsaari: eldplats
 • Niittypirtti: raststuga (på finska) och eldplats
 • Sortovaara: kåta och eldplats
 • Säynäjäoja: eldplats
 • Ukkoharri: eldplats
 • Vaattunkilampi: eldplats
 • Vikaköngäs: eldplats

En raststuga i den snötäckta skogen.

 • Varje led har en rastplats, där man kan äta sin matsäck.
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  
  • Förbudet gäller inte kåtan i Sortovaara och eldstaden i Niittypirtti raststugan.

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. På Polcirkelns friluftsområde finns det en källa vid Vaattunkivaara naturstig och en vid Pikkuromppas stig. Källornas vattenkvalitet har inte undersökts.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Ett skärmskydd i soligt väder, flodlandskap i bakgrunden.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl inne på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem eller till ekopunkterna vid ledernas startpunkter för sortering.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Vid ledernas startpunkter i Vikaköngäs och Vaattunkiköngäs finns det avfallsterminaler.

Toaletter

 • Vid rastplatserna finns det utedass. Vid Vaattunkiköngäs startpunkt och vid Könkäänsaari skärmskydd finns det toaletter som är tillgängliga.
 • Toaletter i Vikaköngäs och Vaattunkiköngäs startpunkter töms genom sugtömning, därför får man inte lägga matrester eller skräp i dem. 

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Man får tälta med stöd av allemansrätten på området, men vi rekommenderar att man slår läger i närheten av rastplatserna. Man får också övernatta i skärmskydden på området, bara man inte stör övriga besökare.

Hyresstugor

Övernatting i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Från Vaattunkiköngäs går en led som är tillgänglig. Man kommer över Raudanjoki längs en hängbro. Naturstigen på Könkäänsaari är tillgängliga, liksom också Könkäänsaari skärmskydd. Leden klassas som en krävande tillgänglig.
 • På älvstranden vid Vikaköngäs finns tillgänglig led och skärmskydd. Leden från hängbron till Vikaköngas klassas som en krävande tillgängliga leder. Vid Vikaköngäs går det också att fiska från en tillgängliga brygga. Bryggan har gångjärnsräcken och repräcken på sidan av bryggan öppna i ena änden.
 • Vid Vaatunkiköngas startpunkt och Könkäänsaari skärmskydd finns det tillgängliga torrtoaletter.

En lavagård med två skärmskyddar och en separat eldstad.

Specialservice för båtfolk

 • I norra ändan av Olkkajärvi, intill riksväg E75 har det byggts en båthamn och en parkeringsplats. Från hamnen kommer man under den isfria tiden av året med båt till Olkkajärvi och Raudanjoki och ända till Vaattunkiköngäs.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.