Instruktioner och regler för Polcirkelns strövområde

Instruktioner för att vistas och färdas i Polcirkelns strövområd

Floden översvämmer över en bro, ett skog i bakgrundet.

tillåtet

 • Enligt allemansrätten (miljo.fi) får du fritt färdas och övernatta på området, men vi rekommenderar att du slår läger i närheten av skärmskydd och andra eldplatser.
 • att plocka bär och svamp

begränsad

 • Forststyrelsen rekommenderar att du gör upp eld endast på det för ändamålet anvisade eldplatserna.
 • fiske. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • jakt
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

Två personer grillar korv vid eldplatsen. Vädret är höstlikt och soligt.

 • att göra upp eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna
  • Förbudet gäller inte kåtan i Sortovaara och eldstaden i Niittypirtti raststugan.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Könkäänsaari ön i Polcirkelns strövområd är förbereds för att bli ett naturskyddsområde på grund av dess dyrbara natur. Så respektera naturen, skada inte växter eller djur och lämna inga skräp.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Polcirkelns strövområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

Det lönar sig att ta det försiktigt på bryggor och trappor när det är vinter och mycket snö. Bild: Anna Pakkanen

Högsäsong

 • Området besöks huvudsakligen på sommaren och de snöfattigare tiderna av året. Populära utflyktsmål är i synnerhet öarna vid Vaattunkiköngäs samt Vikaköngäsområdet.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer