Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Polcirkelns strövområde

 Människor på paus vid skärmskydden. Det är soligt och röken stiger från lägerelden.

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Polcirkelns strövområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi).

Guidade turer och programtjänster

Matservice

Övernattning

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda tjänster och leder.