Ledernas startpunkter
 

Vikaköngäs parkeringplats Vikaköngäs parkeringsplats vid södra änden av byn Vikajärvi, i norra änden av strövområde 

Vaattunkiköngäs parkeringsplats vid vänstra änden av strövområde 

Makialampi parkeringsplats längs riksväg nr 4, i södra änden av strövområde

Kalliosalmi längs landsväg nr 82, öster om strövområdet

Vägen till Misi, längs grusvägen som leder till Misi, öster om strövområdet

Vikajärvi, vid mynningen av floden Raudanjoki, öster om strövområdet 

Tillgängliga leder

Vikaköngäs tilgänglig naturled, 200 m/riktning

Tillgängligt naturled symbol. Tillgängligt toalett symbol. 

Vid bar mark, vandringstid 10 min

Klassificering: lätt led , krävande tillgänglig led

Från denna tillgängliga strandväg kan man också fiska.

Två personer korsar en smal bro under vilken en flod rinner.

Startpunkt

Vikaköngäs parkeringsplats (utflyktskarta.fi)

Koordinater: WGS84 lat: 66° 37.1542' lon: 26° 11.0054'
ETRS-TM35FIN P: 7389171 m I: 463840 m

Två vandrare som sitter bredvid en lägereld och äter picknicklunch.

Sevärdheter 

Vikaköngäs fors under olika årstider och fiske från bryggan som ligger nära det skärmskydd området.

Köranvisning

För att komma till parkeringsplatsen viker man av från Rovaniemi till Sodankylä från riksväg nr 4, i närheten av Vikajärvi by. Vinterunderhåll.
 
Längs vägen som leder till området med skärmskydd finns flera parkeringsplatser och det finns plats för ledsagande trafik. Parkeringsplatserna har inte märkts ut och på området finns inga parkeringsplatser som är markerade som tillgängliga. Parkeringsplatsen är ojämn. 

Ledbeskrivning

Vikaköngäs strandled går mellan hängbron över Vikaköngäs älv och bryggan vid älven. Den ligger alldeles i närheten av parkeringsplatsen och går parallellt med älven. Området med skärmskydd ligger ungefär halvvägs längs leden och har direkt förbindelse från parkeringen. Vikaköngäs lämpar sig väl som besöksmål för barnfamiljer, eftersom det är lätt att röra sig med barnvagn längs strandleden på området med skärmskydd. 

Det finns fyra rutter längs vilka man kan ta sig till strandleden:

  • Den rutt som till sin branthet är jämnast ligger i slutet av leden från riksvägens korsning sett, i närheten av torrtoaletten och bryggan.
  • Man kommer också till leden från hängbrons sida, vilken ligger i början av leden från riksvägens korsning sett. Denna rutt är mycket ojämn. 
  • Till hängbron går en rak rutt genom ett gapskjul. Gapskjulets trägolv är i dåligt skick. 
  • Längs leden som går genom det andra gapskjulet kommer man direkt till området med skärmskydd. Lidren ligger längs med denna rutt och från dem är det en 13 % lutning ner till området med skärmskydd.

Den tillgängliga leden är 200 m lång. Ledens ytmaterial är grovt, löst grus. 

Rutten är i huvudsak 2 m bred. Det finns inga ledmarkeringar längs strandleden. På älvens sida är leden är kantad med stenar av olika storlek. I ledens båda ändar, mitt på gångrutten, finns stora stenar som körhinder. Enskilda trädgrenar längs med ruttens kanter kan utgöra hinder på högre höjd.

I det ena gapskjulet finns informationstavlor. I strandledens båda ändor finns informationsskyltar. 

Utflyktskonstruktioner

Hängbron finns i ändan av strandleden från riksvägen sett. 

Området med skärmskydd ligger längs med leden vid det andra gapskjulet. På området med skärmskydd finns två skärmskydd och två eldplatser. Ytmaterialet på området med skärmskydd är både fint och grovt grus. Området med skärmskydd sluttar mot ån, lutning ca 6 %. 

Lidren ligger ovanför en liten backe vid rutten som leder från området med skärmskydd till parkeringsplatsen. Från området med skärmskydd till lidren är höjningen 13 %. Det finns trösklar i lidren. Torrtoaletten finns i ändan av leden, i slutet av leden från riksvägens korsning sett. Framför torrtoalettens dörr finns nivåskillnader och gropar och den är inte tillgänglig. Ekopunkten finns i anslutning till torrtoaletten. Bryggan finns i närheten av torrtoaletten. En jämn rutt leder till bryggan.

Observera

Leden underhålls inte vintertid, men man kommer till Vikaköngäs område med skärmskydd också på vintern.

Könkäänsaari tillgängliga naturstig, 1,5 km, rundslinga

Krävande tillgänglig naturled symbol. Tillgängligt toalett symbol. 

Öppen året runt, vandringstid 1 timme, rundslinga

Klassificering: lätt led  , krävande tillgänglig led 

Längs den mest populära naturstigen i området kan du upptäcka ett rikt sortiment av växt- och djurarter på de frodiga flodöarna.
 

Flygfoto över ett skärmskydd, en brygga och skogsbevuxna spår nära flodstranden. Det finns en skog runt.

Startpunkt

Vaattunkiköngäs parkeringsplats (utflyktskarta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi

Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'
ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m


Utflyktskonstruktioner

Vaattunkiköngäs parkeringsplats, tillgänglig toalett med en septiktank, återvinningsstation. Två skärmskyddar i Könkäänsaari, eldplats, tillgänglig torrtoalett och en brygga. 

Familjen sitter vid lägerelden.

Sevärdheter 

Vaattunkiköngäs fors och det rika sortimentet av växt- och djurarter på de frodiga öarna vid floden Raudanjoki ger en imponerande upplevelse för vandrare, särskilt på sommaren.
 

Familjen med barn tittar på den flödande floden på en träbrygga.

Ledbeskrivning 

Könkäänsaari tillgängliga naturstig börjar från Vaattunkiköngäs parkeringsplats. En kort naturstig som informerar om naturen vid Könkäänsaaret och längs Raudanjoki, och som lämpar sig speciellt väl för familjer. Färggranna rikt illustrerade skyltar berättar små historier om till exempel vad som sker i älvnaturen under året och hurudana insekter som bor i ett gammalt murket träd som fallit bredvid stigen. Man kan kanske även lära sig att se på skogens växter med nya ögon. Längs leden finns tips såväl om hur man känner igen de vanligaste fåglarna som om hur man lättast hittar de bästa fågelplatserna i området. Ledens rekommenderade vandringsriktning är medsols.

Efter Vaattunkiköngäs avgångsport kommer du till hängbron som går över Vaattunkiköngäs fors. Från ledens startpunkt till hängbron finns en grusdel på 250 meter. På sidorna av stigen finns 13 cm trälist. Ledens längsgående lutning är mestadels mindre än 6 % och sidolutningen är mindre än 4 %. För en kort sträcka är sidolutning 8 % på ena sidan av leden, vilket kan göra det svårt att förflytta sig med hjul. Före bron stiger sträckan 9 meter med 4,5 % längdlutning och den sista metern före bron är cirka 13 % lutning, med sidolutning på mindre än 4 %. Stigningen till hängbrons mittstadier är 6 % och den maximala lutningen är 13 % till början av rundslingan.

Efter hängbron fortsätter leden till vänster genom en frodig strandskog och efter cirka 400 meter kommer du fram till en bro och en korsning. Från korsningen, fortsätt till höger (bort från bron), och snart kommer du till Könkäänsaari skärmskydd. Rundslingan fortsätter efter hängbron som 1,2 m breda tvärgående träspång med 7 cm trälist. Längs leden finns förbifarts- eller rastplatser (ca. var 15-40 meter). De tvärgående träspångar är huvudsakligen plana men de största längsgående lutningarna på leden är 13 % för korta sträckor på bron och 15 % före korsningen till Kielosaari-leden.

När du kommer till rastplatsområdet går det en led till landskapsbryggan på vänster sida som ligger 40 meter från leden. När man går till stranden är det en maximal längdlutning på 7,5 %, men främst är lutningen 2–6 %. Bryggan har räcken på höjden 55 cm och 95 cm och trälist runt bryggan.

Rastplatsområdet har två eldplatser med skärmskydd och en vedförrådsbod. Rastplatsområdet är tillgängligt. Vedförrådet ligger 10 m från båda eldplatserna. Framför vedboden finns en meterlång ramp med 9 % längdlutning. Den tillgängliga toaletten ligger 50 m från rastplatsen. Det finns en ramp framför toaletten, med en maximal längdlutning på 5,5 %.

Från rastplatsområdet är det ca 800 m till början av rundslingan. Leden är för det mesta platt och sidolutningen är mindre än 4 % för resten av leden för korta sträckor. Den längsgående lutningen är mestadels mindre än 5 % för korta sträckor, men den brantaste lutningen är 10 % vid ca. 1 km från leden.

Familjen med barn tittar på informationstavlan längs leden.

Observera

Stiger lämpar sig förutom till vandring även för snöskogång på vintern, men det finns inget vinterunderhåll. På våren / försommaren kan leden vara stängd på grund av översvämning. Könkäänsaari ön i är förbereds för att bli ett naturskyddsområde på grund av dess dyrbara natur. Så respektera naturen, skada inte växter eller djur och lämna inga skräp.

Lättframkomliga leder

Kielosaari växt- och svampstigen, 0,2 km, rundslinga (totalt 0,9 km)
Tillgängligt toalett symbol.

Öppen året runt, vandringstid 0,5 h

Klassificering: lätt led  


På denna korta naturstig kan du njuta av frodig vegetation och ett rikt utbud av svampar.

Träspångar går genom den lummiga lunden.


Startpunkt

Adress: Vaattunkiköngäs parkeringsplats (utflyktskarta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi

Koordinater: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'
ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m

Utflyktskonstruktioner

Parkeringplats i Vikaköngäs, tillgänglig toalett med en septiktank och återvinningsstation. Två skärmskyddar i Könkäänsaari, eldplats, tillgängliga torrtoalett och en brygga. Karhukumpu skärmskydd och torrtoalet.


Sevärdheter

På naturstigen kan du lära känna den frodiga vegetationen och det rika urvalet av svampar.

Liljekonvalj blommar med lilla vita klockblommorna.

Ledbeskrivning 

Växt- och svampstigenbörjar från Vaattunkiköngäs, Könkäänsaaret. Stigens startpunkt finns längs Könkäänvaara tillgänglig naturstig, cirka 0,7 km från Vaattunki parkeringsplats. Växt- och svampstigen är en kort 200m naturstig på Kielosaari som hör till Könkäänsaaret-holmarna. Stigen informerar om holmarnas frodiga vegetation och många svamparter. Hela stigen är spångad och återvänd till Könkäät-leden. Du kan använda följande rastplatser: den Könkäänsaari skärmskydd området och Karhukumpu skärmskydd, som ligger något längre längs Könkäät-leden.
 

Storknäva blommar med den lila blomställningen.

Observera

Stiger lämpar sig förutom till vandring även för snöskogång på vintern, men det finns inget vinterunderhåll. På våren / försommaren kan leden vara stängd på grund av översvämning. 

Kärrstigen, 7 km, rundslinga (totalt 9 km) 

Öppen året runt, vandringstid 2 h

Klassificeringlätt led 

Upplev den mångsidiga naturen i Vianaapa med sina fattigkärr, tallmyrar och grankärr.


Startpunkt:

Adress:  Vaattunkiköngäs parkeringsplats (utflyktskarta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi

Koordinater: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'
ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m

Utflyktskonstruktioner

Karhukumpu skärmskydd, tortoalett, Säynäjäoja skärmskydd, torrtoalett och Vianaapa fågeltorn.


Sevärdheter

Vianaapas mångsidiga myrnatur med sina fattigkärr, tallmyrar och grankärr. Bankerna i Säynäjäoja strömmen är idealiska för fågelskådning i början av sommaren. Det finns också ett fågeltorn längs vägen.

Ledbeskrivning 

Kärrstigen informerar om Vianaapas mångsidiga myrnatur. Stigen som till största delen är spångad är en rundslinga och dess start- och ändpunkt finns vid Karhukumpu skärmskydd. Det är ca en kilometer till Karhukumpu skärmskydd från Vaattunkiköngäs parkeringsplats. Med andra ord får stigen en total längd på 9 km då man går runt stigen med start från parkeringsplatsen. Stigen går över fattigkärr, tallmyrar och grankärr samt emellanåt över skogsholmar. Kärrstigen informerar om olika myrtyper och de nordbottniska myrarnas flora och fauna. Säynäjäoja skärmskydd ligger mitt emellan leden och Vianaapa fågeltorn på det öppna myrområdet i Vianaapa. På vintern är leden lämplig för oberoende skidåkning, men det finns inget underhållet skidspår. 

Observera

Dåliga spångar cirka 700 meter från Säynäjäoja skärmskydd mot Vianaapa fågeltorn har rivits. Leden är inte stängd, men områdena som rivs från spångar kan vara blöt och svårframkomlig. Vi rekommenderar vattentäta skor för leden. Under vårflödet då snön smälter svämmar Säynäjäoja över stigen går det inte att ta sig runt den. Förutom vandring lämpar sig stigen även för skidturer på vintern, men det finns inga preparerade skidspår.

Övriga leder 0-10 km

Könkäänvaara-leden, 2,7 km/riktning

 En skylt av trä i skogen leder till Vaattunkiköngäs och Könkäänvaara.
Öppen året runt, vandringstid 1 h

Klassificering: medelsvår led 

Fantastisk utsikt från toppen av Könkäänvaara.

Startpunkt

Adress: Vaattunkiköngäs parkeringsplats (utflyktskarta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi

Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'
ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m


Adress: Makialampi parkeringsplats (utflyktskarta.fi)

Koordinaatit: WGS84 lat: 66° 36.4148' lon: 26° 5.7228'
ETRS-TM35FIN P: 7387851m I: 459921m


Utflyktskonstruktioner

Uppe på Könkäänvaara finns bord och bänkar. På Vaattunkiköngäs parkeringsplats finns tillgänglig toalett med en septiktank och återvinningsstation.

Sevärdheter

Fantastisk utsikt från toppen av Könkäänvaara. 

Ledbeskrivning

Könkäänvaara-leden förenar Vaattunki och Makialampi parkeringplatser med varandra och du kan börja leden från båda parkeringsplatser. När du går från parkeringsplats Makialampi är avståndet till toppen kortare, bara 0,8 km. Från skogshöjdens krön har man en fantastisk utsikt över omgivningen. Uppe på höjdens krön finns ett bord med bänkar där man kan ta en rast. Du kan återvända till Makialampi parkeringsplats när avståndet är cirka 2 km, eller du kan fortsätta till Vaattunkiköngäs parkerringsplats när avståndet är 2,7 km. Leden har klassificerats som medelsvår och går uppe på Könkäänvaaras krön genom en stenig och bergig terräng som kan vara hal vid regn. Leden går delvis genom en ung skog, men på Könkäänvaaras topp finns ett gammalt tallbestånd. Förutom vandring lämpar sig leden vintertid även för snöskogång

Observera

Några av spårmarkeringarna är oklara. I regnigt väder kan den steniga leden vara hal. Leden är lämplig för snöskor på vintern, men det finns inget vinterunderhåll.

Pikkurompa-leden, 4,5 km, rundslinga

Öppen året runt, vandringstid 2 h

Klassificering: medelsvår led  

Beundra de gamla skogarna i Sortovaara och gå genom en aapamyr.

En vandrare sitter vid en lägereld framför en kåta. I bakgrunden finns en toalettbyggnad och en vedbod. Bredvid byggnaderna finns ved.
Startpunkt

Adress: Makialampi parkeringsplats (utflyktskarta.fi)

Koordinater: WGS84 lat: 66° 36.4148' lon: 26° 5.7228'
ETRS-TM35FIN P: 7387851m I: 459921m

Utflyktskonstruktioner

Sortovaara kåta, en källa och torrtoalett. 

Spångar genom den blommande myren.

Sevärdheter

De gamla skogarna i Sortovaara, nästan i naturligt skick, och en källa nära Sortovaara kåta. 

Ledbeskrivning 

Längs Pikkurompa-leden kan vandraren bekanta sig med den gamla skogen på skogshöjden Sortovaara som är nästan i naturtillstånd. Ledens startpunkt finns vid Makialampi parkeringsplats i närheten av vägkorsningen mellan Vaattunkiköngäs och väg E75. Leden går först över en myrdel (spångar) och 600 meter senare förgrenar den sig till två stigar. Om man går till vänster till Sortovaara kåta och återvänder längs samma stig, är leden enkel. Om man går till höger och fortsätter via Sortovaara kåta, är leden klassificerats som medelsvår. Endast Sortovaara området är mer krävande. Ändå är det värt att vandra via Sortovaara om du vill uppleva atmosfären i de gamla skogarna. Förutom vandring lämpar sig leden vintertid även för snöskogång.

Observera
Under vårfloden kan spångar i den inledande delen av leden att översvämmas. Leden är lämplig för snöskor på vintern, men det finns inget vinterunderhåll.

Kivalonaapa ängskulturstig, 1,3 km, rundslinga (totalt 5,8-6,3 km)

Öppen året runt, vandringstid 1 timme

Klassificering: lätt led , medelsvår led   (Övergång till början av stigen från Könkäät-stigen)

Lär känna ängskulturen på ett kulturarvsmål.

Sommarlandskap med en gammal hölada mitt i myren.


Startpunkt:

Vikaköngäs parkeringsplats (utflyktskarta.fi)

Koordinater: WGS84 lat: 66° 37.1542' lon: 26° 11.0054'
ETRS-TM35FIN P: 7389171 m I: 463840 m


Vaattunkiköngäs parkeringsplats (utflyktskarta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi

Koordinater: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'

ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m

Utflyktskonstruktioner

Skärmskydd vid Vaattunkilampi, torrtoalett och en brygga. Raststugan Niittypirtti samt en eldplats och torrtoalett. Även längs Könkäät-stigen finns flera skärmskydd.

Sevärdheter

Ett kulturarvsmål där du kan bekanta dig med myrängkulturen. Längs leden man kan hitta också informationstavlor och en gammal höstack och en lada.

Ledbeskrivning 

Förr i tiden slåttrade man myrängarna och denna ängskultur kan du bekanta dig med på naturstigen som tar av från Könkäät-stigen i närheten av Vaattunkilampi. Vaattunkilampi ligger cirka 5 km från Vikaköngäs startpunkt och cirka 4,5 km från Vaattunkiköngäs startpunkt. Det är även möjligt att ta sig till bryggan vid Vaattunkilampi skärmskydd med båt längs älven Raudanjoki. Längs rundslingan runt Kivalonaapa finns en slåtterstuga, en höstack och en lada. Längs stigen finns skyltar som informerar om ängskulturen och Kivalonaapa. Ängskulturstigen har klassificerats som en lätt led. Förbindelseleden längs Könkäät-stigen har klassificerats som medelsvår. 

Observera

Under vårflödet då snön smälter kan Raudanjoki svämma över på ängskulturstigen så att Könkäät-stigen blir under vatten. Då kan man inte ta sig längs den till ängskulturstigen. Förutom vandring lämpar sig leden vintertid även för oberoende skidåkning (inget underhållet skidspår) eller snöskogång.

Vaattunkivaara naturstig, 4 km, rundslinga

Öppen året runt, vandringstid 1,5 h

Klassificering: medelsvår led 

Beundra utsikten från utsiktstornet mitt i gamla tallskogar.
 

Två vandrare och en hund går på toppen av den steniga kullen. Tallar växer runt och marken har höstfärger.

Startpunkt

Vikaköngäs parkeringsplats (utflyktskarta.fi)

Koordinater: WGS84 lat: 66° 37.1542' lon: 26° 11.0054'
ETRS-TM35FIN P: 7389171 m I: 463840 m

Utflyktskonstruktioner

Parkeringsplat i Vikaköngäs, skärmskyddområdet (tre skärmskyddar), eldplats, toalett med en septiktank, brygga och återvinningsstation. Ett utsiktstorn i Vaattunkivaara och I Vaattunkivaaras sluttning finns rastplatser längs leden. Kaltio skärmskydd, källa och torrtoalett.

Sevärdheter

På skogshöjdens krön finns ett utsiktstorn med fin utsikt över området. 

Ett träutsiktstorn på Vaattunkivaara. Omgiven av tallar.

Ledbeskrivning

Vaattunkivaara naturstig börjar vid hängbron vid Vikaköngäs. Leden går genom tallskogen på Vaattunkivaaras bergskrön där de äldsta träden är över 450 år gamla. Stigen går cirka 80 meter upp på Vaattunkivaara från startpunkten. Krönet på skogshöjden är en bergshäll som kan vara hal vid regn. Mjukare partier har spångats och under den torraste perioden klarar man sig utan gummistövlar. Längs leden finns dock steniga partier och därför rekommenderas kängor som stöder vristerna. Cirka 600 meter efter den hängbron förgrenas leden och blir en rundslinga. Du kan vandra i båda riktningarna. Leden lämpar sig förutom till vandring även för snöskogång på vintern.

Två vandrare klappar en liten hund framför ett skärmskydd.

Observera

Krönet på skogshöjden är en bergshäll som kan vara hal vid regn. Leden är lämplig för snöskor på vintern, men det finns inget vinterunderhåll. De nuvarande informationstavlorna är i dåligt skick men förnyas.

Könkäät-leden, 10 km/ riktning

Öppen året runt, vandringstid 4 timmar

Klassificering: medelsvår led 


Se de två magnifika forsarna i floden Raudanjoki, underbara myrlandskap och ängskulturstig.
 

Två vandrare går på en smal bro. Floden rinner nedan och björken vid floden är gul.

Startpunkt

Vikaköngäs parkeringsplats (utflyktskarta.fi)

Koordinater: WGS84 lat: 66° 37.1542' lon: 26° 11.0054'
ETRS-TM35FIN P: 7389171 m I: 463840 m


Vaattunkiköngäs parkeringsplats (utflyktskarta.fi), Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi

Koordinater: WGS84 lat: 66° 35.7258' lon: 26° 7.1511'

ETRS-TM35FIN P: 7386556 m I: 460958 m
 

Två vandrare och en liten hund går mot ett uttsiktstorn.

Utflyktskonstruktioner

Parkeringsplats i Vikaköngäs, skärmskyddområdet (tre skärmskyddar), eldplats, toalett med en septiktank, brygga och återvinningsstation. Kaltio skärmskydd, källa och torrtoalett. Ett utsiktstorn i Vaattunkivaara. Raststugan Niittypirtti i Kivalonaapa, eldplats och torrtoalett. Skärmskydd i Vaattunkilampi, torrtoalett och brygga. Karhukumpu skärmskydd och torrtoalett. Könkäänsaari skärmskyddområdet, tillgänglig torrtoalett. Parkeringplats i Vaattunkiköngäs och tillgänglig toalett med septiktank.

 

Två vandrare och en liten hund går på spångar i skogen.

Sevärdheter

Fina objekt längs leden är till exempel de båda forsarna, den skogshöjden Vaattunkivaara, tjärnen Vaattunkilampi, Vianaapa samt Könkäänsaaret-holmarna.

Två vandrare och en liten hund går på leden i en tallskog.

Ledbeskrivning

Könkäät-leden är en välutrustad vandringsled längs vilken man kan komma till två av älven Raudanjokis mäktigaste forsar Vikaköngäs och Vaattunkiköngäs. Från Vikaköngäs går leden först över skogshöjden Vaattunkivaara, därefter längs Raudanjoki älvdal på dess södra sida och leder vandraren via det exotiska Vianaapa till de ståtliga Könkäänsaari-holmarna som har en särskilt mångsidig och frodig natur. Leden har klassificerats som medelsvår. En betydande del av leden är spångad och därför är det lätt att vandra längs leden. Den mest krävande sträckan är stigningen upp till skogshöjden Vaattunkivaara. Höjdskillnaden uppgår till totalt 80 m, vilket innebär att stigningen i viss mån kräver kondition. På Vaattunkivaara är leden dessutom ställvis stenig och kan vara hal vid regn. Under vårflödet då snön smälter kan älven Raudanjoki svämma över vid Vaattunkilampi så att Könkäät-stigen blir under vatten.

Observera

På våren / försommaren kan leden vara stängd på grund av översvämning. Förutom vandring lämpar sig leden vintertid även för oberoende skidåkning (inget underhållet skidspår) eller snöskogång.

 

 

 

Vattenleder

Kalliosalmi-Olkkajärvi vattenled, 62 km/riktning

Vid bar mark, vandringstid 2-3 dagar

Upplev över 60 km av sjö- och flodlandskap.

Forsrännare åker ner strömmen i en gummibåt.

Startpunkt

Adress:  Kalliosalmi (utflyktskarta.fi)

Koordinater: WGS84 lat: 66° 41.1138' lon: 26° 42.5679'
ETRS-TM35FIN P: 7396321 m I: 487168 m

Utflyktskonstruktioner

Parkeringsplats i Vikaköngäs, skärmskyddområdet (tre skärmskyddar), eldplats, toalett med en septiktank, brygga och återvinningsstation. Ukkoharri, Vaattuunkilampi, Säynäjäoja och Olkkajärvi skärmskyddar och torrtoaletter. Vaattunkilampi har också en brygga. Båthamn vid sjön Olkkajärvi, en kåta, båtansättningsplats och badstrand.


Sevärdheter

Mångsidigt flod- och sjölandskap, med bra fiskemöjligheter och underbara forsar.


Ledbeskrivning

Vikajoki samt Raudanjoki nedströms från Vikajärvi är den huvudsakliga vatten- och kanotleden på området. Leden startar från Kalliosalmi, som ligger nära landsväg nr 82 till Kemijärvi, och slutar i Olkkajärvi. Det är ca 62 km från Kalliosalmi till Olkkajärvi. I början av leden finns inte Forststyrelsens rastplatser. På friluftsområdet i slutet av leden finns det lämpliga rastplatser också för kanotister.

 

Kalliosalmi - vägen till Misi, ca 12 km

Leden startar från Kalliosalmi, varifrån man kan åka båt eller paddla längs älven Kalliojoki. Det finns en parkeringsplats vid Kalliosalmi, på väg nr. 82, något efter floden, i riktning mot Kemijärvi. Leden fortsätter från Kalliojoki mot Kalliojärvi, Uurajärvi och Karvatit, varefter älven byter namn till Vikajoki och fortsätter till sjön Kielijärvi. Vid Kielijärvi, intill vägen till Misi finns en landstigningsplats. Från Kalliosalmi till Misi-vägen är det ca 13 km. Hela denna etapp kan man lätt paddla eller ro under hela sommaren, men där finns inte Forststyrelsens rastplatser.

 

Vägen till Misi - Vikajärvi, ca 27 km

Denna etapp från närheten av vägen till Misi fram till Vikajärvi slutar vid en bro vid väg nr 82 till Kemijärvi och den är farbar endast med kanot. Genast i början av sträckan finns Kieliköngäs, som är synnerligen krävande att ränna vid högvatten. Efter Kieliköngäs kommer man snart till Venejärvi och längs Välijoki till sjön Pirttijärvi. Kanotleden fortsätter från Pirttijärvi längs Vikajoki till sjön Köyry. Längs sträckorna mellan sjöarna finns en del ställen med ganska strömmande vatten. Från Köyry framåt paddlar man längs en älv, som fortsätter ända till Vikajärvi till närheten av bron vid väg 82 till Kemijärvi. Efter det kommer du att hitta rastplatser som upprätthålls av Forststyrelsen.

Forsarna i älven Vikajoki är av klass I - II, (melontajasoutuliitto.fi, på finska) beroende på vattenståndet. Den 1 km långa Pietarinkoski är Vikajokis mest krävande och fartfyllda fors. Älven är paddlingsbar nästan hela sommaren, men under den torraste tiden kan det vara svårt att paddla genom forsarna.
 

 

Vikajärvi - Olkkajärvi, ca 23 km

Denna etapp, som startar från Vikajärvi, är den svåraste sträckan av hela leden. De svåraste forsarna vid leden, dvs. Vikaköngäs och Vaattunkiköngäs, finns längs denna etapp. Vid den finns det också rikligt med Forststyrelsens rastplatser.

 

Paddlingstips för Vikaköngäs

Vikaköngäs finns genast i början etappen. Forsen består av tre delar, som varierar mellan klasserna II och III, (melontajasoutuliitto.fi, på finska) beroende på vattenståndet. De två första delarna av forsen är enkla att ränna. Den sista delen är det all orsak att studera i förväg. Man kan ta i land före denna tredje forssträcka vid Vikaköngäs skärmskydd på högra sidan av fåran.


Efter Vikaköngäs kommer tjärnen Vaattunkilampi, på vars södra strand det finns en rastplats med skärmskydd, varifrån man kan vandra till Kivalonaapa ängskulturstig på 300 meters avstånd. Från Vaattunkilampi framåt är älven enkel att paddla ända fram till Vaattunkiköngäs.


Paddlingstips för Vaattunkiköngäs

I Vaattunkiköngäs finns det två rännor, av vilka den högra går att ränna. Efter en kort fors i början av Vaattunkiköngäs kan man ta i land på ön Könkäänsaari, där man kan studera hur kanotleden fortsätter. Könkäänsaari ligger på vänstra sidan av leden. Vaattunkiköngäs är av klass I - III, (melontajasoutuliitto.fi, på finska) beroende på vattenståndet.

Efter Vaattunkiköngäs är älven enkel ända till Olkkajärvi. Vid Olkkajärvis östra strand, intill en snöskoterrutt, finns Olkkajärvi skärmskydd, som också båtfolk och kanotister kan använda som rastplats. Vatten och kanotleden tar slut i båthamnen i norra ändan av Olkkajärvi, i närheten av riksväg E 75.

Snöskoterleder och -rutter

Polcirkelns strövområde korsas av flera snöskoterleder och -rutter.

Snöskoterleden Revontulireitti (Norrskensleden) går från Rovaniemi till Sodankyläs kommungräns (ca 90 km). Revontulireitti går genom Polcirkelns strövområde bl.a. via Makialampi parkeringsplats och Vikaköngäs.

Snöskoterleden från jultomtens by Polcirkelns Pajakylä via Olkkajärvi till Kemijärvi är den äldsta snöskoterleden på området. Den går från Olkkajärvis östra strand till norra sidan av Korvavaara, där den förgrenar sig och fortsätter som snöskoterrutt till Vikajärvi och som snöskoterled till Kemijärvi. Man kan komma från snöskoterleden till Kemijärvi också till snöskoterutter som för till Ranua och Posio.

Rutten till Vikajärvi går efter korsningen över Korvanaapa och stiger upp på berget Rantakivalo och vidare förbi Pattaskivalo och ner på myrarna norr om kedjan av skogsklädda berg. Efter att man korsat landsväg nr 82 till Kemijävi kommer man till Vikajärvi, därifrån det finns en förbindelse till snöskoterleden Revontulireitti, som för till Sodankylä samt till butiken i Vikajärvi.

Det behövs inget tillstånd till att köra längs de officiella snöskoterlederna. Man behöver snöskotertillstånd för att köra på snöskoterrutterna. För ortsbor är tillståndet avgiftsfritt, för övriga avgiftsbelagt. Tillstånd fås bl.a. från Pilke vetenskapscentrum kundtjänst och Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi)

Mer information om snöskoterlederna och -rutterna finns det bl.a. på Forststyrelsens webbsidor (metsa.fi).


 

Kundtjänst

Pilke kundtjänst
Tfn. 0206 39 7280
pilke(at)metsa.fi

Parkeringsplatser

  • Riksväg nr 4, Vikaköngäs
  • Riksväg nr 4, Makialampi
  • Vaattunkiköngäsvägen, Vaattunkiköngäs

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.