Instruktioner och regler för Iso-Syöte

En terrängcykel vid en ledmarkering bredvid stigen. Det finns barrskog i bakgrunden.

Instruktioner för att vistas och färdas i Iso-Syöte

Tillåtet

 • Att färdas och slå läger enligt allemansrätten, vi rekommenderar dock att man slår läger på områden som reserverats för tältning
 • Att plocka bär och svamp.

Begränsat

 • Att göra upp öppen eld, vilket är tillåtet enbart på anvisade platser.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förbjudet

 • Att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Att hålla sällskapsdjur fria
 • Att köra motorfordon, med undantag för de vägar ovh leder som är avsedda för ändamålet
 • Att skräpa och förstöra konstruktioner

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på strövområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

Årstider

För det mesta faller snön för att stanna i slutet av oktober. Skidsäsongen börjar i mitten av november eller i början av december och tar slut runt Valborg. Den sista snön smälter ofta före mitten av maj. Den bästa höstbrandstiden (ruska) är från mitten av september till början av oktober.

Högsäsong

Syöte turismcenterområdes toppsäsong är på vårvintern under skidsäsongen. Under skolornas sportlov och långa veckoslut finns det mest människor i skidspåren. Om sommaren är Syötes naturstigar och närliggande leder populära. Under barmarkstid är vandrarna flest under semester-och höstbrandstiden (ruska). De mest populära utfärdsmålen på sommaren är Syöterundan och naturstigarna.

Råd

 • Friluftsledernas myravsnitt är försedda med spångar.
 • Det finns ingen organiserad avfallshantering på strövområdets inre delar. Var beredd att ta hand om ditt avfall beaktande naturen. Bekanta dig även med våra råd för miljöskonande friluftsliv.
 • Vattnet i strövområdets källor och strömmande vatten är oftast av god kvalité och drickbart men vattnet är inte forskat. Naturvatten används på eget ansvar.
 • Då man rör sig utanför de markerade lederna bör man minnas, att de för området typiska granskogarna kan vara mycket täta och sikten kan vara obetydlig.
 • Bekanta dig även med våra råd Friluftslivets ABC
 • Är renar farliga för vandrare? För det mesta väjer renar för människor. Om hösten under renarnas brunsttid kan en stor hornprydd tjur som vaktar sin koflock anfalla mot en människa som kommit för nära flocken. Man vet fall, då en ilsken ren har anfallit en människa. Ifall en vandrare under sensommaren eller på hösten träffar på en renflock är det skäl att vänta att flocken förflyttar sig längre bort eller gå runt runt flocken med ett öga på tjuren.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer