""

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Iso-Syöte strövområdens karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • Syöte, vattentålig utflyktskarta, 1:50 000, Calazo 2020.
  • Terrängkartor S512 Iso-Syöte, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Grundkarta S5124 Syöte, 1:25 000, Lantmäteriverket.
  • Syötteen kesäreittikartta: Karta över Syöte sommarleder, 1:60 000.
  • Syöte - Pudasjärvi / Taivalkoski - Kylmäluoma friluftskarta, 1:50 000, Forststyrelsen, Pudasjärvi och Taivalkoski städer 2008.
  • Grundkartblad nr 3532 09 Hevosenharja och 3541 07, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkarta 3532 Iinattijärvi, 3541 Rytinki, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.