""

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Iso-Syöte strövområdens karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Syöte, vattentålig utflyktskarta, 1:50 000, Calazo 2020.
  • Terrängkartor S512 Iso-Syöte, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Grundkarta S5124 Syöte, 1:25 000, Lantmäteriverket.
  • Syötteen kesäreittikartta: Karta över Syöte sommarleder, 1:60 000.
  • Syöte - Pudasjärvi / Taivalkoski - Kylmäluoma friluftskarta, 1:50 000, Forststyrelsen, Pudasjärvi och Taivalkoski städer 2008.
  • Grundkartblad nr 3532 09 Hevosenharja och 3541 07, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkarta 3532 Iinattijärvi, 3541 Rytinki, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.