Leder i Kylmäluoma

20.5.2022
Förra sommaren fälldes en stor storm i Kylmäluomaområdet och vandringslederna har varit ur funktion. Tre rutter öppnas för sommarsäsongen 2022 från vandringslederna i Kylmäluoma strövområde - delvis med ändrade rutter: naturstigen, Hukanharjunstigen och Kivikkovaarastigen.

Tre vandrare sitter i skjulet. En av dem lägger korvarna att steka på grillen ovanför lägerelden.

Friluftsleder och stigar

Notera: Endast 2 km från vandringslederna Hukanharjunpolku led i vandringsområdet Kylmäluoma används.

Andra rutter är fortfarande ur funktion efter stormen i juni. 2021, efter en midsommarstorm, ödelade ett stort område i Kylmäluoma. Kylmäluomas vandringsleder öppnar för kommande sommar: naturstigen, Hukanharjustigen och Kivikkovaarastigen. Lederna är markerade i terrängen med tillfälliga skyltar.

Ledernas startpunkter

 • Campingområdet är huvudstartpunkt för dagsutflykter. Närlederna är rundslingor, som kryssar över Hukanharju för att sedan återvända till campingområdet. Genom att kombinera lederna får rundslingorna en längd av 4 - 16 km.
 • Övernattsturer kan man ta genom att kombinera förbindelseleder i strövområdets västra delar med dagsutflykterna.
 • Från campingområdet löper en förbindelseled till Hossa nationalpark.
 • Från strövområdets västra del kommer man till Taivalkoski (taivalkoski.fi, på finska) kommuncenter genom att följa Päätalostigen.

En båge över vägen vid Kylmäluomas port.

Naturstigen

Naturstigen, 4 km, startar från campingområdet. Den presenterar Kylmäluomas natur, uppkomsten av landskapen, skogsbruk- och ängskulturen och djuren samt naturens specialiteter. Leden är märkt med vit målfärg i terrängen. Början av stigen går i jämn, lättframkomlig moterräng, men efter rastskärmskyddet blir det motlut då stigen går uppför branta trappor till Hukanharju och fortsätter längs åsryggen varifrån man har vacker utsikt.

 • Service: Halvvägs, på Maantielampis strand, finns en kåta med eldplats och toalett.
 • Det tar ca 2 timmar att gå naturstigen ifall man bekantar sig med informationsskyltarna.

Rundslingor

Hukanharjustigen, 5 km, är efter naturstigen den populäraste leden i Kylmäluoma. Stigen går längs Iso-Pajuluomas stränder och uppe på Hukanharju. Längs stigen kan man beundra områdets ståtligaste vatten- och åslandskap.

 • Service: skärmskydd i Pajusalmi och på Pikku-Pajuluomajärvis strand. Vid skärmskydden finns det eldplatser och torrtoalet.
 • Det tar ca 1,5 timmar att gå stigen

Ett barn på en stig ovanpå en ås, i bakgrunden finns tallar och en sjö.

Kivikkovaarastigen, 8,5 km, avviker från naturstigen vid Pajulampi, går i närområdet och återvänder längs Hukanharjunpolku till campingområdet. Längs stigen kan man se ödsliga myr- och tjärnlandskap. Myravsnitten är belagda med spångar. Stigen är en populär hjortronstig.

 • Service: Vid Vanielinlampi strand finns det ett skärmskydd.
 • Det tar ca 2 timmar att gå stigen.

Kattainenstigen, 16 km - Används inte!

Ledmarkeringar på en tall, i bakgrunden finns vandrare på en stig.

Övriga leder

Päätalostigen, 21 km, börjar vid västra ändan av Kylmäluomajärvi och går 3 km inom strövområdets gränser och fortsätter därifrån via Harjajärvi till Taivalskoski kommuncenter. Den del av leden som är utanför strövområdet underhålls och sköts av Taivalkoski kommun (taivalkoski.fi, på finska).

Skidleder

På Kylmäluomaområdet finns vanligen underhållna skidleder om vintern. Situation på säsongen 2020-2021 är öppen. Man kan fråga om spårens kondition vid campingområdets reception, tfn 040 500 3476.

Vatten- och kanotleder

Kylmäluomas otaliga sjöar ger en god möjlighet för rodd och paddling. Det finns inga utstakade kanotleder eller några strömmande vattendrag på området. Från området är det ca 5 km till Iijoki kanotled. Från campingområdets reception kan man hyra båtar och kanoter. Det är tillåtet att förvara egna båtar på Kylmäluomajärvi båtstrand, där det också finns en sjösättningsplats för båtar. Hyresstugorna Aarnikämppä och Ahveninen har roddbåtar till stughyrarens förfogande.

Cykelleder

Terrängcykling

Genom området går en 43 km lång terrängcykelled längs den gamla kyrkovägen från campingområdet till Taivalkoski (taivalkoski.fi, på finska) kommuncenter. Leden löper huvudsakligen längs Päätalostigen. Leden är inte svårighetsklassificerad, men den är ganska lättframkomlig.

 • Service:
  • Kylmäluoma campingområdes inkvarterings- och restaurangservice.
  • Strövområdets hyresstugor Aarnikämppä och Ahveninen.
  • Vid Kylmäluomajärvis nordstrand finns det en kåta och vid sjöns västra strand finns det ett skärmskydd.
  • Från Kylmäluomajärvis västra del avviker en 8 km lång terrängcykelled till Jokijärvi, där det finns privat inkvarterings- och övrig service i forfattarprofessor Kalle Päätalos landskap. Tilläggsinformation Taivalkoski kommun (taivalkoski.fi, på finska).
 • Sevärdheter :
  • Strövområdets insjö- och skogslandskap sedda från Kylmäluomaharju.

Snöskoterrutter

Från Iso-Syöte och Taivalkoski går det snöskoterspår till Kylmäluoma strövområde. Från Kylmäluoma finns det förbindelsespår till Hossa, Kajanalands snöskoterruttnät och Kuusamo.

Snöskoterrutterna jämnas vintertid av Taivalkoski snöskoterpolen, dit även Forststyrelsen hör.