Kartor över Kylmäluoma

20.5.2022
Förra sommaren fälldes en stor storm i Kylmäluomaområdet och vandringslederna har varit ur funktion. Tre rutter öppnas för sommarsäsongen 2022 från vandringslederna i Kylmäluoma strövområde - delvis med ändrade rutter: naturstigen, Hukanharjunstigen och Kivikkovaarastigen.

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kylmäluoma strövomrades karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • Kuusamo, vattentålig utflyktskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2021.
  • Karta över Kylmäluoma sommarleder, A3, 2009.
  • Terrängkarta S514 Taivalkoski, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Syöte - Pudasjärvi / Taivalkoski - Kylmäluoma friluftskarta, 1:50 000, Forststyrelsen, Pudasjärvi och Taivalkoski städer 2008. 
  • Hossa Kylmäluoma, vattentålig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2020.
  • Grundkartblad 4512, 4521, 4514, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkarta 4512 Tyrävaara, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.
  • Orienteringskarta, 1:10 000.