Kundtjänst och vägledning

 • Siida - Samemuseum och Övre Lapplands naturum
  • Försäljning av kartor och fisketillstånd.
  • Friluftsrådgivning och guidning.
  • Avgiftsbelagda utställningar: en permanent utställning över Övre Lapplands natur och samekulturen samt gästutställningar.
  • Museibutik och restaurang.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • På statens marker i Övre Lappland tillåter Forststyrelsen att man gör upp eld av ris och grenar som ligger på marken utan särskilt tillstånd. Det rekommenderas att man använder sig av ställen där det tidigare gjorts upp eld.
 • Det finns sju eldplatser i ödemarken. Johtalanvárri, Kuoppilasjärvi, Nammajärvi och Heargevarri finns längs Utsjokis friluftsled. Längs Guivis länk i ödemarkens södra del finns det eldplatser i samband med Ruktajávris och Njavgoaivis ödestugor samt Akujokis torvkåta.
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Områdets vatten är för det mesta drickbara. Strömmande vatten är bättre än stillastående. Under sommerhettan rekommenderas det, att man kokar vatten först.

Avfallshantering

 • Det är önskvärt att vandrare följer principen för skräpfritt friluftsliv: det onedbrytbara avfall som blir till på vandringen förs bort ur terrängen och sorteras.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Vid ödestugorna samt vid Kevledens ändpunkter finns det ekopunkter.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • I samband med varje ödestuga, gamme och eldplats finns det torrtoaletter (Det finns ingen toalett vid Johtalanvárri eldplatsen) .

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Vandrare får fritt välja övernattningsställe i terrängen. Genom att slå läger på gamla tältningsställen och på ödestugornas gårdar kan vandraren minska på slitaget av terrängen.

Ödestugor

Det finns tre ödestugor på Paistunturi ödemarksområde.

Övernattning i omnejden

 • Man kan parkera husbilar och -vagnar på Vägförvaltningens parkeringsplatser. För karavanare finns det service i Utsjoki och Karigasniemi.

 • Övriga övernattningsmöjligheter i omnejden kan man göra förfrågningar om vid Utsjokis (utsjoki.fi, på finska) och Enares kommuners turistinfo.

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.  Enares samemuseum och Övre Lapplands naturum Siida är tillgängliga med rullstol. I Siida - Samemuseum och Övre Lapplands naturum finns det en tillgänglig toalett och på friluftsmuseiområdet kan man röra sig om sommaren med en assistent. 

Övrig service i omnejden

 • I Utsjoki (utsjoki.fi, på finska) finns omfattande service: bl.a. livsmedels- och diversehandlar, post, hälsocentral och inkvarteringsservice.
 • Även i Karigasniemi finns det bra service.
 • De närmaste bränsledistributionspunkterna och livsmedelsbutikerna finns i Utsjoki, Kaamanen och Karigasniemi. I dessa byar finns det även taxiföretagare.
 • Den närmaste bankautomaten finns i Enareby. Banken i Utsjoki kyrkoby har förkortade öppettider.
 • I omnejdens livsmedelsbutiker finns det medicinskåp.
 • I omnejden finns det många turistföretagare.
 • Bilflyttningsservice kan man göra förfrågningar om av taxi- och turistföretagare (utsjoki.fi, på finska).
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (lapland.fi, på finska och engelska).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.