Kundtjänst och vägledning

 • Siida - Samemuseum och Övre Lapplands naturum
  • Försäljning av kartor och fisketillstånd.
  • Friluftsrådgivning och guidning.
  • Avgiftsbelagda utställningar: en permanent utställning över Övre Lapplands natur och samekulturen samt gästutställningar.
  • Museibutik och restaurang.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • På statens marker i Övre Lappland tillåter Forststyrelsen att man gör upp eld av ris och grenar utan särskilt tillstånd. För att ta och använda lågor, dvs. markliggande träd, av lågt värde, behöver man i praktiken ett markträdtillstånd, som fås från Ivalo kundtjänst och Övre Lapplands naturum Siida. Det rekommenderas att man använder sig av ställen där det tidigare gjorts upp eld.
 • Det finns sju eldplatser i ödemarken. Johtalanvárri, Kuoppilasjärvi, Nammajärvi och Heargevarri finns längs Utsjokis friluftsled. Längs Guivis länk i ödemarkens södra del finns det eldplatser i samband med Ruktajávris och Njavgoaivis ödestugor samt Akujokis torvkåta.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Områdets vatten är för det mesta drickbara. Strömmande vatten är bättre än stillastående. Under sommerhettan rekommenderas det, att man kokar vatten först.

Avfallshantering

 • Det är önskvärt att vandrare följer principen för skräpfritt friluftsliv: det onedbrytbara avfall som blir till på vandringen förs bort ur terrängen och sorteras.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Vid ödestugorna samt vid Kevledens ändpunkter finns det ekopunkter.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • I samband med varje ödestuga, gamme och eldplats finns det torrtoaletter (Det finns ingen toalett vid Johtalanvárri eldplatsen) .

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Vandrare får fritt välja övernattningsställe i terrängen. Genom att slå läger på gamla tältningsställen och på ödestugornas gårdar kan vandraren minska på slitaget av terrängen.

Ödestugor

Det finns tre ödestugor på Paistunturi ödemarksområde.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.  Enares samemuseum och Övre Lapplands naturum Siida är tillgängliga med rullstol. I Siida - Samemuseum och Övre Lapplands naturum finns det en tillgänglig toalett och på friluftsmuseiområdet kan man röra sig om sommaren med en assistent. 

Övrig service i omnejden

 • I Utsjoki (utsjoki.fi, på finska) finns omfattande service: bl.a. livsmedels- och diversehandlar, post, hälsocentral och inkvarteringsservice.
 • Även i Karigasniemi finns det bra service.
 • De närmaste bränsledistributionspunkterna och livsmedelsbutikerna finns i Utsjoki, Kaamanen och Karigasniemi. I dessa byar finns det även taxiföretagare.
 • Den närmaste bankautomaten finns i Enareby. Banken i Utsjoki kyrkoby har förkortade öppettider.
 • I omnejdens livsmedelsbutiker finns det medicinskåp.
 • I omnejden finns det många turistföretagare.
 • Bilflyttningsservice kan man göra förfrågningar om av taxi- och turistföretagare (utsjoki.fi, på finska).
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (lapland.fi, på finska och engelska).