Friluftsliv på renskötselområdet

Tre renar på en frostig bergssluttning. Fjällen i bakgrunden.

I Lappland, Kuusamo, Kajanaland och norra delen av Norra Österbotten besöker du renskötselområdet, dvs. renarnas hembetesområde och renskötarnas arbetsplats. Den norra delen av renskötselområdet är särskilt renskötselområde, och Enare, Utsjoki och Enontekis samt den norra delen av Sodankylä är också samernas hembygdsområde, där renskötsel har en särskilt stor betydelse. Med tanke på kulturen och traditionerna är renen ovärderlig och försörjer flera familjer samt håller många byar i norr levande. På renskötselområdet får renarna beta fritt och renskötarna får också röra sig med motorfordon i renskötselarbetet.

Vandrare i ett trälöst fall framför en staketkonstruktion.

Vandraren väjer 

Låt renarna vara i fred.  Renen är skygg och väjer vanligtvis för människan. En människa som närmar sig orsakar renen extra stress, vilket särskilt i svåra vinterförhållanden kan vara ödesdigert. Under kalvningstiden i slutet av våren är det särskilt viktigt att hålla sig på avstånd från renarna. En dräktig vaja, dvs. renhona, som belastas av att fly förlorar lätt sin kalv, dvs. får missfall. 

Brunsttiden, dvs. löptiden, på hösten får renarna att röra sig mer intensivt än vanligt. Då kan hanrenarna tro att du är en konkurrent och det är bäst att hålla sig längre bort från renarna.

I renskötselarbetet rör sig renskötarna på fyrhjulingar och snöskotrar när de bl.a. samlar ihop renarna i separationsinhägnader. Ofta hjälper också en helikopter till vid samlingsarbetet. Om du plötsligt hamnar mitt i en hjord ska du stå stilla tills hjorden har passerat. Information om pågående renarbete i vissa renbeteslag (porotyot.fi, på finska).

Vandraren stänger renporten.

Stäng grindarna i renstängslen

Renskötselområdet är uppdelat i 54 renbeteslag, dvs. renskötselenheter. Med renstängsel förhindrar man renarna från att komma in på ett annat renbeteslag. Också inom renbeteslaget kan det finnas stängsel mellan betesmarkerna. Man ska alltid komma ihåg att stänga grindarna i stängslen om de var stängda från början. Om renarna kommer till ett annat renbeteslag orsakas det kostnader och extra arbete för renbeteslagen. Ibland kan grindarna vara avsiktligt öppna, t.ex. i rengärdar som omgärdar betesmarker. Då ska de lämnas öppna.

Hundar och renar

Skyldigheten att hålla hundar kopplade föreskrivs i jaktlagen och ordningslagen (finlex.fi). På naturskyddsområden, såsom nationalparker och naturreservat, ska hunden alltid vara kopplad.  Ett undantag är hundar i norra nationalparker som används av invånarna för jakt och renskötsel. 

En hund som blir upphetsad av renarna kan svälta och i värsta döda en liten kalv. Hunden kan störa renskötselarbetet genom att bryta upp hjorden, varvid renskötarnas arbete går till spillo. Renen är rädd för hunden och reagerar på den som på ett rovdjur. Gå alltså inte nära renarna med en hund och se till att din hund inte kommer loss.

En vandrare står med ryggsäcken på ryggen i sluttningen och tittar på landskapet.

Renskötarstugor

Renskötarna rör sig i olika renskötselarbeten året runt. Det finns baser för renskötselarbete på flera områden, såsom renskötarstugor, som kan vara öppna och stå till vandrares förfogande. En del kan också vara låsta. Renskötarstugorna ägs av renskötarna, och integriteten av låsta stugor och gårdsplanen ska respekteras av vandrare.

Meddela renvärden om en död ren

Om du ser en död eller skadad ren ska du meddela det till renvärden. Du kan också göra en anmälan till nödcentralen om du inte har renbeteslagets kontaktuppgifter. Skriv upp fyndplatsen så noga som möjligt. Du kan också markera området på något sätt. Ta inte med dig något av renen, t.ex. märket i örat eller band, men om dessa har markeringar eller namn som kan underlätta identifieringen ska du skriva upp dem. En bild på kroppen kan underlätta bl.a. utredningen av dödsorsaken.

Flera renbeteslag betalar en liten ersättning för en död eller skadad ren som tack till den som anmäler renen. Renbeteslagsföreningens webbplats innehåller instruktioner för när man hittar en död ren (paliskunnat.fi, på finska).
: Fyra renar i en öppen tallskog. Det är höst.