Service i omgivningen kring Kärnäkoski fästning

  • En eldplats och ett vindskydd (gapskjul) ligger vid stranden till pråmhamnen på 0,5 kilometers gångavstånd från parkeringsplatsen vid fästningen. Välkommen att kocka och njuta av utflyktsstämningen i de fina landskapen vid den klara sjön! Glöm ändå inte att kolla på Meteorologiska institutets webbplats (ilmatieteenlaitos.fi) eller på radions väderrapporter att det inte råder varning för terrängbrand i området.
  • Skyltar och infotavlor berättar om fästningens historia och leder vandraren rätt.
  • En torrtoalett finns i ändan av Kärnäkoski kvarn vid parkeringsplatsen. Torrtoaletten är tillgänglig.
  • Guidningar för allmänheten till fästningen kan bokas hos byaföreningen Partakosken kyläyhdistys (partakoskenkylat.fi, på finska).

Tillgängliga tjänster

  • Terrängen kring fästningen är jämförelsevis lättforcerad, och man kan besöka det inre av huvudfästningen med rullstol och en följeslagare samt med barnvagn. Däremot är stranden, utsiktsplatsen och kanterna av fästningen inte lättillgängliga, utan stigarna som leder dit har trampats upp av fåren och är små och besvärliga.
  • Stigen från fästningen till pråmhamnen är framkomlig med rullstol tillsammans med en följeslagare. Leden är ganska jämn, men det kan finns små rötter på stigen.
  • Upp till bergskansen i pråmhamnen leder en trappa, som inte är tillgänglig.  
  • Här finns en tillgänglig torrtoalett.

Vuxna och barn bekantar sig med fästningens ruiner.