Kurjenpolvi begravningsplats

En igärdat område i förgrunden. I bakgrunden finns ett höstlikt sjölandskap.

På Kurjenpolvi gravfält begravde man sina döda åtminstone på 1600- och 1700-talet. Här vid stranden av den mäktiga älven Ounasjoki vigdes både samer och folk som ursprungligen flyttat till trakten söderifrån till gravens ro. De gamla gravkonstruktionerna av timmer kan numera urskiljas som svackor och påminner oss om gångna generationer.

En sista viloplats vid stranden av Ounasjoki

Läge: Västra Lappland, Kittilä

Adress: Koirasuvannontie 45, 99100 Kittilä

Besök: Lättast är det att besöka Kurjenpolvi begravningsplats under sommaren och hösten. Det kostar ingenting att besöka begravningsplatsen. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Kurjenpolvi begravningsplats är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Bekanta dig med en begravningsplats som representerar den kristna, västfinländska begravningstraditionen och upplev lugnet i det låglänta landskapet i Ounasjoki älvdal. De döda är begravda i timmerkonstruktioner som rests under jord. Numera kan gravarna urskiljas som svackor.

Service: Informationstavla.

Passar för: Stämningsfullt och lättframkomligt besöksmål. Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kurjenpolvi

Kundtjänst

Yllästunturis naturum Kellokas
Tfn. 0206 39 7039
kellokas(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kurjenpolvi begravningsplats karta i Utflyktskarta.fi.

Liknande mål

Ristinpelto

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer