Hytermä

Två personer sitter på den låga stenmuren och två personer går uppför den invid liggande trappan.
De natursköna öarna i Hytermä öster om Kerimäki kyrkby är naturskyddsområde. Öarnas vackra åsar och det fina sjölandskapet kröns av de gamla byggnaderna vid utomhusmuseet som etablerades av länsmannen i Kerimäki, krigskamrer Heikki Häyrynen, även kallad Romu-Heikki. Den mest speciella sevärdheten i Hytermä är minnesmärket "Työnmuisto" (arbetsminne), tillägnat gångna och kommande generationers arbete. Minnesmärket som färdigställdes år 1937 är över sju meter högt och murat av sten och kvarnstenar.

Läge: Hytermä är beläget i Kerimäki i Nyslott stad, på en ö i Puruvesi. Objektet kan endast nås med båt.

Besök: Du kan bekanta dig med området på egen hand under isfri tid, men byggnaderna är låsta.

Att göra och se: Gården vid Romu-Heikkis rike inklusive "arbetets minnesmärke". Markerad Romu-Heikkis stig leder bredvid till en begravningsplats och till ståtliga skogsbeklädda åslandskap och sjölandskap. Det finns också omärkta stigar i området. Läs mer om Hytermä sevärdheter.

Tjänster: Det finns en toalett och informationstavlar i området. De närmaste andra tjänsterna finns i tätorten Kerimäki.

Passar för: Lämpar sig väl som mål för en dagsutflykt för hela familjen. Passar även dem som är intresserade av folktradition. Området har inga tillgängliga tjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hyterma

Kundtjänst

 
saimaa(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hytermäs karta i Utflyktskarta.fi.