Hytermä

Två personer sitter på den låga stenmuren och två personer går uppför den invid liggande trappan.
De natursköna öarna i Hytermä öster om Kerimäki kyrkby är naturskyddsområde. Öarnas vackra åsar och det fina sjölandskapet kröns av de gamla byggnaderna vid utomhusmuseet som etablerades av länsmannen i Kerimäki, krigskamrer Heikki Häyrynen, även kallad Romu-Heikki. Den mest speciella sevärdheten i Hytermä är minnesmärket "Työnmuisto" (arbetsminne), tillägnat gångna och kommande generationers arbete. Minnesmärket som färdigställdes år 1937 är över sju meter högt och murat av sten och kvarnstenar.

Läge: Hytermä är beläget i Kerimäki i Nyslott stad, på en ö i Puruvesi. Objektet kan endast nås med båt.

Besök: Du kan bekanta dig med området på egen hand under isfri tid, men byggnaderna är låsta.

Att göra och se: Gården vid Romu-Heikkis rike inklusive "arbetets minnesmärke". Markerad Romu-Heikkis stig leder bredvid till en begravningsplats och till ståtliga skogsbeklädda åslandskap och sjölandskap. Det finns också omärkta stigar i området. Läs mer om Hytermä sevärdheter.

Tjänster: Det finns en toalett och informationstavlar i området. De närmaste andra tjänsterna finns i tätorten Kerimäki.

Passar för: Lämpar sig väl som mål för en dagsutflykt för hela familjen. Passar även dem som är intresserade av folktradition. Området har inga tillgängliga tjänster.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hyterma

Kundtjänst

 
saimaa(at)metsa.fi
 

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hytermäs karta i Utflyktskarta.fi.