Mattila gård

En gammal träbyggnad och dess gård en solig sommardag.
Östra Finland, Norra Karelen, Lieksa


Mattila gård som ligger i Koli nationalpark har varit en etablerad del av traktens bebyggelse- och kulturhistoria sedan 1700-talet. Idag sköts det gamla gårdstunet och dess kulturlandskap med traditionella metoder.

Från Kivelä till Mattila - från lantgård till turisthärbärge

Mattila var tidigare känd som Kivelä gård, som är en av de äldsta gårdarna kring Koli. Den grundlades enligt skriftliga källor redan i mitten av 1700-talet. Kivelä gård var ett statligt ägt kronohemman fram till 1864, då den dåvarande husbonden Sakari Saarelainen löste in gården som en självständig släktgård. Man började kalla gården Mattila uppenbarligen efter den följande husbonden Matti Turunen. I de officiella pappren kvarstod emellertid namnet Kivelä fram till 1935.

I början av 1900-talet hade trakterna kring Koli som ett resultat av de talrika verk av konstnärer som besökte dem upphöjts till en del av det finländska själslandskapet. För att skydda det här kulturlandskapet köpte Forststyrelsen mark i Koli och 1907 såldes också Kivelä gård till staten. Enligt en inventering som gjordes följande år var gårdens byggnader i ganska dåligt skick. Senast 1920 hyrdes gården ut till läraren Antti Ryynänen, som lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden. Gården skiljer sig från andra gårdar i Koli, för den byggdes från första början med tanke på att härbärgera resande och inte som en lantgård.

Mattilas guldålder inföll på 1920–30-talen, då gården besöktes av en stor skara resenärer. En del av gästerna var synnerligen bemärkta, bland dem som övernattat fanns exempelvis Eero Järnefelt, Juhani Aho, Jean Sibelius och Eugen Malmsten. Inredningen var stilig och dög också för en kräsnare gäst. De två kakelugnarna på Mattila var så fina att det inte fanns någon like i någon av de övriga gårdarna i Koli. På gården fanns det också grönsaksland, som Antti Ryynänen lärde folkskoleeleverna att sköta. Enligt vad man minns var Mattila ett slags kulturvagga i Koli och där ordnades många slags evenemang samt möten för byborna.

På 1930-talet övergick Mattila igen i privat ägo, när staten överlät gården till Antti Ryynänens son.  Han förde ett, i motsats till fadern, ganska anspråkslöst liv och idkade närmast boskapsskötsel på gården. Byggnaderna började småningom förfalla och gården besöktes inte längre av resenärer. På 1990-talet förvärvade staten igen Mattila gård av Ryynänens arvingar och den införlivades med Koli nationalpark. Byggnaderna på Mattila renoverades 2008–2010, och efter det har gården igen betjänat turister. Idag verkar Kolin Keidas (kolinkeidas.com, på finska och engelska), ett företag inom natur- och miljöbranschen, på Mattila.

Mattilas gårdstun

Till gårdstunet hör en huvudbyggnad, en bod, en bastubyggnad, en brunn och en toalett. I västra kanten av gårdsplanen ligger ruinerna av den gamla ladugården. Norr om huset finns en hönsbur och ett inhägnat fårbete. Till Mattila hör också 3,2 ha gamla åkrar och ängar. Om somrarna svarar ett tiotal finska lantrasfår för landskapsvården i det inhägnade betesområdet.  I övrigt slås området med människokraft. Gräset läggs upp på hässjor till prydnad. Från vår till höst trippar fyra lantrashönor av Horniostammen på Mattila. För den dagliga skötseln av djuren står Kolin Keidas (kolinkeidas.com, på finska och engelska). De senast brända svederna och de närmaste årens svedjemarker ligger alldeles intill gårdarna Mattila och Ollila.

Öppettider

Den gammaldags atmosfären och rofylldheten på Mattila välkomnar dig året runt. I huvudbyggnaden verkar ett café om somrarna (kolinkeidas.com, på finska och engelska). Andra tider på året håller caféet öppet på beställning. Samtidigt har man möjlighet att bekanta sig med huset på insidan.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ylä-Kolintie 12 B, 83960 Koli
Förfrågningar: Kolin Keidas (kolinkeidas.com, på finska och engelska), Tfn: +358 40 8650466, kolinkeidas (at) gmail.com

Kommunikationer och kartor

Från Koli by kommer man behändigt till Mattila till fots längs den utmärkta rutten. Sträckan är ca 1 kilometer lång. Med bil kommer man genom att köra en kilometer längs Ylä-Kolintie från Mattila by, tills en vägskylt visar Mattila till vänster. Strax efter anslutningen finns det gemensamma parkeringsområdet för Ollila, Mattila och Turula, och därifrån är det ca 700 meter att gå.

Tjänster

Utmärkta leder

Mattila gård ligger i den norra delen av Koli nationalpark intill utmärkta utflyktsleder. Svedjevandringen Kaski-rundan, som visar hur svedjebränningen gick till i gamla tider, går genom gårdsplanen.  Det finns också en direkt förbindelse mellan Mattila och de övriga rutterna och lederna i parken.

Eldplatser

De närmaste eldplatserna ligger i Vaaralanaho och Turula, båda ca 500 meter från Mattila.

Café och restaurang

I Mattilas huvudbyggnad verkar Café Mandala (kolinkeidas.com, på finska och engelska), som är öppet om somrarna och på beställning året om. Även matportioner på beställning.  

Övernattning

Det är möjligt att övernatta (kolinkeidas.com, på finska och engelska) i loftboden eller i kammaren på huvudbyggnaden.

Programservice, utbildningar och kurser

Mattila utgör en ypperlig ram för fest-, mötes- och utbildningsarrangemang. Kolin Keidas ordnar också guidade naturutflykter och annat program på beställning, också för skolelever. 

Tillgängliga tjänster

Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/mattilagard

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Mattila gårds karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer