Söderskär

Besökare och båtar framför Söderskärs fyr.
Söderskärs karga klippor är ett paradis för sjöfåglar. Mitt på ön reser sig en 150 år gammal fyr.

Läge: I Borgå yttre skärgård, cirka 15 sjömil (ca 28 km) från Helsingfors.

Besök: Öppet för besökare med egen båt 1.8–30.4, förbjudet att ta i land under häckningstiden 1.5–31.7. Avgiftsbelagda kryssningar för allmänheten erbjuds även under fridlysningstiden. Besökare får bekanta sig med ön helt gratis, men en avgift tas ut för besök i fyren. Ytterligare information (soderskar.fi).

Att göra och att se: Fyren, med en permanent utställning om öns och fyrens historia.

Tjänster: Kryssningar för allmänheten (soderskar.fi), båttransporttjänster och utflyktshamn. Kryssningsfartygets café är öppet för alla medan fartyget ligger i hamn på Söderskär.

Lämplighet: Lämpligt för båtfolk och fågelintresserade samt alla med intresse för kultur. Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster och Verksamheten sköts av EW Finland Oy.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/soderskar

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Söderskars karta i Utflyktskarta.fi.