Kappelniitty fornlämningsområde

Ett stort träkors. I bakgrunden skog.

Kappelniittys kors påminner besökare om det medeltida kapell som en gång låg här. Människor bodde ändå här långt innan kapellet byggdes, och Kappelniitty är bara ett av det vidsträckta åkerfältets fornlämningsområden från järnåldern. I synnerhet på sommaren skyddas tecknen på det förflutna av växtligheten, men vid det vidsträckta åkerfältet kan besökare med skarpa sinnen känna kraften av en flera hundra år gammal jordbrukskultur.

Längs S:t Henriks pilgrimsrutt

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Pöytis

Adress: Haverintie 31, Pöytyä. Google Maps (googlemaps.fi, på finska)

Besök: Kappelniitty fornlämningsområde är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid objektet finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Kappelniitty fornlämningsområde är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Kappelniitty ligger i Yläne kyrkby öster om Yläneenjoki invid ett vidsträckt åkerfält. 1995 restes ett järnkors på ängen som minne för Yläne medeltida helgedom. Genom Kappelniitty går den medeltida pilgrimsrutten S:t Henriksleden (wikipedia.fi). Förfrågningar om gruppguidningar kan göras till Luontokapinetti (luontokapinetti.fi, på finska).

Service: Guidetavla

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kappelniitty

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen, tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kappelniitty fornlämningsområdes karta i Utflyktskarta.fi.

Liknande mål

Ristinpelto

Korois udde

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer