Gårdarna Ollila och Turula

En trähus och dess somriga gård.
Östra Finland, Norra Karelen, Lieksa
 

Gårdarna Ollila och Turula, som är belägna på samma gårdstun i norra ändan av Koli nationalpark, är sommartid värda ett besök: på de gamla svedjeåkrarna ser finsk boskap och finska får till landskapsvården. Från åkrarna som sluttar mot väst öppnar sig en vidsträckt vy.

Ollila är en av de fem äldsta gårdarna i Koli. Den delades 1937 och på så vis uppstod de två gårdarna Ollila och Turula på samma gårdstun. Tillsammans bildar de ett värdefullt traditionslandskap.

Värnandet om svedjetraditionen och landskapsvård

Idag koncentrerar man sig när det gäller skötseln av gårdarna på att bevara det öppna landskapet som är en följd av svedjekulturen och på svedjebränning i mindre skala, typisk för gårdarna. Man kan bekanta sig med svedjebränningens hemligheter på en rundvandring, Kaski-rundan, som passerar gårdarna.

På gårdstunet iståndsattes traditionslandskapen 1998–2000. Hagarna röjdes till halvöppna marker, åkrarna, gårdsplanerna och stigarna slogs. Den gamla gärdsgårdstraditionen har återupplivats och åkrarna omges nu dels av fårnät och dels av traditionella östfinska gärdsgårdar. Avsikten med gärdsgårdarna har traditionellt varit att hålla korna som betade i skogarna borta från odlingarna. Mellan Ollilas och Turulas åkrar skymtar också en gammal stengärdsgård.

Öppettider

Gårdstunet på Ollila och Turula är tillgängligt för besökarna och man kan fritt bekanta sig med dem året om. Det kostar ingenting. Dessutom hyrs Turulas huvudbyggnad om somrarna ut av Kolis naturum Ukko till lägerskolor och föreningar mot talkoarbete.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ylä-Kolintie 12 B, 83960 Koli
Förfrågningar: Kolis naturum Ukko, tfn 0206 39 5654, ukko(at)metsa.fi 
Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Kommunikationer och kartor

Från Koli by går en 1,5 km lång utmärkt vandringsled via Mattila till Ollila och Turula. Med bil kommer man genom att köra en kilometer längs Ylä-Kolintie från Mattila by, tills en vägskylt visar Mattila till vänster. Strax efter anslutningen finns det gemensamma parkeringsområdet för Ollila, Mattila och Turula, och därifrån är det ca 300 meter att gå till Ollila. Från Ollila till Turula kommer man längs den utmärkta leden mellan gärdsgårdarna. Sträckan är ca 200 meter. 

Service 

Utmärkta leder

Ollila och Turula ligger vid utmärkta utflyktsstigar i norra delen av Koli nationalpark. Svedjevandringen Kaski-rundan, som visar hur svedjebränningen gick till i gamla tider, går genom gårdsplanerna. Det finns också en direkt förbindelse mellan gårdarna och de övriga rutterna och lederna i parken. Ylä-Kolintie som går från Koli by passerar Ollila och Turula på några hundra meters avstånd.

Eldplats och campingområde

På gårdsplanen på Turula finns det en eldplats, ett lider och ett torrdass för vandrare. Ängen kring eldplatsen är reserverad för camping.

Tillgängliga tjänster

Det finns inga tillgängliga service.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ollilaochturula

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Gårdarna Ollila och Turulas karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer