Gränsstenar från freden i Teusina

Inristade märken kan urskiljas på sidan av en sten.

Östra Finland, Norra Savolax
Kuopio, Rautavaara, Sotkamo
Pisa naturskyddsområde, Tiilikkajärvi nationalpark

Gränsstenar från freden i Teusina, som slöts för över 400 år sedan, finns både i Tiilikkajärvi nationalpark och på Pisa naturskyddsområde. Det går enklast att bekanta sig med den gränssten som ligger på Pisabergets topp.

Norra Savolax var det forna Sverige-Finlands och Rysslands gränstrakt, om vars ägo det krigades. År 1595 slöts freden i Teusina, som innebar att Sverige-Finlands rikes gränsröse förflyttades österut. Gränsstenarna är värdefulla minnen av gångna tiders gränser. Gränsstenarna är följaktligen fredade enligt lagen om fornminnen.

Gränsen enligt freden i Teusina gick över Pisas krön. På Pisas krön finns fortfarande det dåtida gränsröset, där man kan se Savolax och Österbottens gränskommissioners markeringar. Årtalet 1595, Sveriges rikes tre kronor och de gränsfullmäktiges initialer samt ett ortodoxt kors som representerar ryssarna har inristats i berget.

Gränsen gick tvärs över sjön Tiilikka och gränsstenen syns fortfarande i sjön. På gränsröset är symbolen för Sverige-Finland en krona och för Ryssland ett kors.

Freden i Teusina

Seger för savolaxarna

Kriget som började år 1570 var en del av Sveriges östpolitik. Sverige och Ryssland kämpade om herraväldet över Karelen och Ingermanland, och det s.k. 25-årskriget mot Ryssland utgjorde en prövning för folket.

Freden i Teusina, som slöts i maj år 1595, betydde mycket för savolaxarna, eftersom det då erkändes att nykolonisationen som uppstått efter freden i Pähkinäsaari 1323 hörde till det svenska riket. Den nya gränsen markerades i terrängen på de viktigaste gränsställena, men Teusinafredens gräns hann vara riksgräns i endast 22 år.


Personer klädda i gammaldags kläder i ett delvis vintrigt skogslandskap.

Kommunikationer och kartor

  • Du hittar information om kommunikationerna till gränsstenen från freden i Teusina i Pisa på webbsidorna om Pisa naturskyddsområde.
    • Gränsstenen ligger uppe på Pisabergets topp, dit det är 3 km från Latukoski parkeringsplats och 2 km från Salmenpelto parkeringsplats. Lederna är krävande.
  • Du hittar information om kommunikationerna till gränsstenen från freden i Teusina i Tiilikkajärvi på webbsidorna om Tiilikkajärvi nationalpark.
    • Gränsstenen ligger mitt i sjön Tiilikka. Om sommaren kan man se den från en båt eller en kanot. Om vintern kan man skida till stenen beroende på issituationen.
  • Forststyrelsens Utflyktskarta.fi

Service

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/gransstenarfranfredeniteusina

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer