Käräjämäki

I skogen ligger många stora stenar som tillsammans bildar en cirkel.

Det har funnits bosättning i Käräjämäki redan på stenåldern, då Eura fortfarande låg vid havskusten. På stenåldern användes kullen som begravningsplats. Den är mest känd för sina tingsstenar, en gåtfull stenring som skyddar två gravar. Käräjämäki är en av Finlands mest kända fornlämningar.

Gravfält från järnåldern

Läge: Södra Finland, Satakunda, Eura

Besök: Det är gratis att bekanta sig med Käräjämäki. Läs mer om att besöka Käräjämäki

Anvisningar och regler: Käräjämäki fästning är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Käräjämäki, Förhistoriska informationscentret Naurava lohikäärme (Skrattande draken) (eura.fi, på finska) som upprätthålls av Eura kommun.

Service: Avgiftsbelagda gruppguidningar kan beställas av Alasatakunnan oppaat ry (facebook.com, på finska), servicen i centrum ligger knappt en kilometer bort.

Passar för: Lämpar sig bra för hela familjen.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/karajamaki