Länsi-Suomi, Satakunta
Eurajoki
Pinta-ala: 17 km²

Pinkjärven laaja yhtenäinen, asumaton metsä- ja suoalue antaa retkeilijälle mahdollisuuden tutustua monipuoliseen satakuntalaiseen luontoon.

Alue on 1920-luvulta ollut Metsähallituksen hallinnassa. Jo 1910-luvulla alkanut ja viime vuosiin jatkunut tehokas metsätalouskäyttö on jättänyt jälkensä luontoon. Vuonna 2005 alue siirtyi luontopalveluille ja metsätalouskäyttö loppui. Osalle aluetta laadittiin ensimmäinen ennallistamissuunnitelma 1997 ja suurin osa tämän suunnitelman toimenpiteistä on suoritettu.

Uusi koko Pinkjärven alueen ennallistamissuunnitelma valmistui 2005. Suunnitelmassa jatketaan soiden ja metsien palauttamista luonnontilaan. Luonnontilaa pyritään palauttamaan puuston poltoilla, ojien tukkimisilla ja lahopuun lisäämisellä keinollisesti. Ennallistamistöitä tehdään vielä useita vuosia.

Pinkjärven alue kuuluu Natura 2000-ohjelmaan ja alueella on useita erilaisia luontokohteita. Suurin osa on metsämaata, mutta Pinkjärvellä on myös puustoisia ja avoimempia suoalueita sekä suorantaisia pienvesistöjä ja pieniä lehtoja. Metsätalouden toiminnan jäänteenä alueella risteilee useita metsäautoteitä, joita ei huolleta. Vain päätie pysäköintialueelle on liikennöitävä tie.

Soveltuvuus: Koko perheen kohde.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/pinkjarvi

Asiakaspalvelu

Suomen luontokeskus Haltia, puh. 040 163 6200 , info(at)haltia.com

Metsähallituksen asiakaspalvelun aluesuunnittelijat

Kaakkois-Suomi: Pekka Koponen, puh. 0206394238
Pääkaupunkiseutu: Liisa Neuvonen, puh. 0206394638
Länsi-Uusimaa: Anne Muuri, puh. 0206394708
Lounais-Suomi: Laura Lehtonen, puh. 0206394659
Merenkurkku ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: Tuija Warén, puh. 0206395282 
Satakunta: Marjo Kekki, puh. 0206394266
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Pinkjärven kartan Retkikartta.fi:ssä.