Värt att se och göra i Käräjämäki

  • En stig går genom en blandskog med både lövträd och tallar.Käräjämäki är en av Finlands mest kända fornlämningar och kanske det mäktigaste av de många järnåldersgravfälten i Eura. De äldsta gravarna är från tiden för folkvandringarna (400–500 e.Kr.) De flesta gravarna är från merovingertiden (600–700 e.Kr) och de yngsta gravarna härstammar från vikingatiden. Det har funnits bosättning i Käräjämäki redan på stenåldern, då Eura fortfarande låg vid havskusten. Kullens namn och stenringen uppe på kullen tyder på att det har funnits ett ting på platsen, men varken traditionen eller historiska källor nämner någonting om det.  
  • Avgiftsbelagd gruppguidning kan beställas av Alasatakunnan oppaat ry (facebook.fi, på finska)
  • I det förhistoriska informationscentret Naurava lohikäärme (eura.fi, på finska) kan man bekanta sig närmare med Euras rika förhistoria. Informationscentret upprätthålls av Eura kommun.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer