Själö

destination-hero-default-alt

Själö har ett dystert förflutet som en avlägsen placeringsort för leprapatienter och mentalsjuka. Patienterna förde med sig bräder till sin egen likkista och återvände aldrig till den yttre världen. Idag kan besökaren bekanta sig med museikyrkan på Själö och njuta av hänförande skärgårdslandskap och goda båtförbindelser.

Passar för: Ett fascinerande utflyktsmål för vänner av historia och skärgård. Det finns inga tillgängliga tjänster på området, men terrängen är till största delen lättframkomlig. Det går bra att röra sig med barnvagn på ön.

Museikyrkan och en del av Själö sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/sjalo