Raseborgs slottsruin

Slottet på höga berget i solsken.

Raseborgs slott tjänade som Västra Nylands administrativa centrum på medeltiden. Det kungliga slottets historia omfattar tusentals berättelser om allt från förtrollande kärlek och förlista skepp lastade med skatter, till ett ödesdigert ras i ölkällaren och slutet på slottets storhetstid.

Raseborgs slottsruin är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Passar för: Ett utmärkt mål för historieintresserade och hela familjen. Det finns emellertid branta trappor och ojämn terräng i slottsruinen. Det finns inga tillgängliga tjänster på området, varken slottet eller Kärleksstigen (visitraseborg.com)  är tillgängliga. Slottets omgivning med sina promenadvägar är lättframkomlig.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/raseborg