Skanslandet

Landskap från en hög gräsbevuxen sluttning, i förgrunden träd, buskar och berg, samt en smal väg och en stentrappa. I bakgrunden havet, stadens höga hus, torn och skorstenar.

Skanslandet och Kungsholmen är ett förtjusande utflyktsmål 20 minuters båtfärd från Salutorget i Helsingfors, granne med Sveaborg. Öarna har varit hem och arbetsplats för hundratals människor samt förläggningsort för tusentals soldater. Fästningarna, byggnaderna och den rekordartat stora artrikedomen vittnar om samexistensen mellan människan och den vilda naturen. Åk till en hemlighetsfull ö där det känns som att tiden stannat upp!

Passar för: Utflyktsmål för hela familjen. Man kan ta sig runt ön med barnvagn, men lederna är inte tillgängliga: terrängen är ojämn och uppförsbackarna ganska branta. Lederna är inte upplysta och det utförs inget vinterunderhåll av dem. Håll er på lederna och håll koll på barnen, för det finns många stup och ställen med risk för ras! Använd lämpliga skor och kläder för terrängen och ta med vattenflaska. Inget vinterunderhåll.

Skanslandets tappställen, torrtoaletter, kafé- och guidetjänster och utfärdshamnens service är tillgängliga för besökare under sommaren.

På vintern finns inget underhåll på Skanslandet. Stigarna och bryggorna kan vara hala. Alla rör sig på eget ansvar på ön. Märk att det under vintern inte finns service på ön och ingen belysning. I nödfall ring nödnumret 112.

Naturen på Skanslandet är sårbar. Var vänlig och håll dig till rutterna. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna. Hundar är välkomna, men de fyrfotade vännerna ska hållas i koppel.

Karta över Skanslandet (retkikartta.fi)

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.
Utflyktshamnen och kaféet på Skanslandet handhas av Juva Shipping Oy.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/skanslandet

Logo.Märket anger att destinationen uppfyller kriterierna för hållbar turism med tanke på ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Företag och regioner som fått Visit Finlands märke Sustainable Travel Finland får tillgång till en modell för kontinuerlig utveckling av hållbar turism.