Kalmosärkkä

En smal och lång sandbank, stranden är eroderad. Det växer barrträd på sandbanken.

Vid Kalmosärkkä boplats hittar du spår av fornhistorien i en sandbank. Här bodde man redan 6 000 år före vår tideräknings början, under den tidiga stenåldern. Många fötter har lämnat sina spår i den fina sanden. Platsens namn på finska (kalmo = lik och särkkä = sandbank) ger en fingervisning om dess användning: under historisk tid var Kalmosärkkä en plats där man förvarade de döda i väntan på transport till kyrkogården.

Förhistorisk boplats på en fin sandbank

Läge: Uleåborgsregionen och Kajanaland, Suomussalmi

Besök: Fritt tillträde till Kalmosärkkä. Området underhålls inte på vintern. Stigen till Kalmosärkkä går över den vackra myren Kokkosuo i Juntusranta by. Information för den som besöker Kalmosärkkä 

Anvisningar och regler: Kalmosärkkä är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar. Dessutom är det förbjudet att elda någon annanstans än underhållna eldstäder.

Värt att se och göra: En fascinerande förhistorisk boplats, där man har gjort tusentals fornfynd. Vackert landskap och fina sanddyner. Mer om Kalmosärkkäs historia

Service: Markerad led (1,3 km) från parkeringen. Informationstavlor om området. Två eldplatser med ved och torrtoalet. Det finns ingen speciell tillgänglig service.

Karta över Kalmosärkkä (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Passar för: Utmärkt mål för dagsutflykter för hela familjen. Det finns inga tillgängliga tjänster i Kalmosärkkä.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kalmosarkka

Kundtjänst 

Hossa naturum 
Tfn +358 (0)206 39 6041 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta)
+358 (0)40 751 7221  
hossa(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En mobiltelefon i handen, på skärmen syns Retkikartta.fi. Öppna kartan över Kalmosärkkä på Retkikartta.fi

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.