Besök Kalmosärkkä

Öppettider

Kalmosärkkä är alltid öppet. Stigen till Kalmosärkkä går över det vackra Natura-området på myren Kokkosuo i Juntusranta by.

Området underhålls emellertid inte på vintern och det finns inget preparerat spår till platsen under skidsäsongen. Parkeringsplats är inte öppen på vintern. Från Juntusrantas hamn på andra sidan sjön är det bara en kort skidtur till Kalmosärkkä.

Spånger leder över en myr. En informationstavla till höger. Det finns skog bakom myren.

Inträde

Fritt tillträde till Kalmosärkkä.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Kalmosärkkä ligger i Suomussalmi sydväst om Juntusranta by, cirka 40 km nordost om Suomussalmi kyrkby. Avståndet till Kuusamo är 108 kilometer och till Uleåborg 246 kilometer.

Med bil

  • Söderifrån kör man 45 km norrut från Suomussalmi kommuns centralort längs riksväg 5 (E63). Norrifrån kör man 82 km söderut från Kuusamo längs riksväg 5. I Hallasenaho viker man av från riksvägen in på väg nr 9160. Man kör 20 km längs den vägen och viker sedan av till höger in på Nuolentie. I korsningen finns en skylt med namnet Kalmosärkkä. Man kör 5 km söderut längs Nuolentie. På vänster sida om vägen finns en parkeringsplats med en informationstavla som presenterar Kalmosärkkä. Från parkeringen leder en stig (1,3 km) markerad med röd och blå färg till Kalmosärkkä.
  • Från Juntusranta by kör man cirka 2 km norrut längs väg nr 843 och viker sedan in på väg nr 9160. Man kör 2 km längs den vägen och viker sedan av till vänster in på Nuolentie. I korsningen finns en skylt med namnet Kalmosärkkä. Man kör 5 km söderut längs Nuolentie. På vänster sida om vägen finns en parkeringsplats med en informationstavla som presenterar Kalmosärkkä.

Med båt

  • Man kan komma till Kalmosärkkä med båt eller kanot. Det finns ingen markerad landstigningsplats, men traditionellt har lokalbefolkningen tagit i land i den norra änden av sandbanken.

Kartor

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer