Ailinpieti fiskarstuga

En stenig holme, det finns byggnader på holmen. Träd i höstfärger här och där. Havet skymtar i bakgrunden.

Ailinpieti fiskarstugas läge i FinlandSödra Lappland
Kemi
Bottenvikens nationalpark

I Bottenvikens nationalpark på holmen Selkäsarvi finns Ailinpieti gamla fiskarstuga som är en enrumsstuga av timmer. Man antar att stugan har uppförts på 1860-talet.

En fiskarby växte upp på holmen Selkäsarvi i början av 1800-talet. Största delen av fiskarna var karlöbor som var tvungna att flytta sig från fiskevattnen i Malören i Sverige till Selkäsarvi och de närliggande holmarna. Fiskarna uppförde många bostäder på holmarna. Trävirket flottades som timmerflottar till holmarna. Hungeråren som inträffade under samma tid förde ännu mera folk till holmarna. Som mest hade Selkäsarvi fiskarby 300 invånare. Ännu på 1930- och 40-talen fanns det många byggnader från byn kvar, såsom stugor, salthus samt bastur. Efter det har de flesta byggnaderna försvunnit. Ailinpieti är en av de äldsta och mest ursprungliga av de byggnader som finns kvar. 

Ett anspråkslöst skydd 

Ailinpieti är en enrums fiskarbostad av timmer med brädtak. I hörnet vid dörren har det funnits en spis murad av skiffersten. Ovanpå bottnen av timmer som var knuttimrad på en laxstjärt låg en botten av stor natursten underst. Ovanför spisen fortsatte eldstaden uppåt mot taket murad av sten. I ett senare skede lappades den med tegel från ett sjunket skepp som transporterat tegel. Mittemot dörren fanns ett enkelt fönster med sex rutor. Under fönstret fanns ett bord och en bänk. Till vänster fanns en sovbrits som delats itu med ett mellanbräde och som var lika lång som hela kortväggen. Till höger fanns en säng och ovanför den en lucka i taket som ledde till vinden. Ovanför britsen fanns ett rökfång som släppte in ljus. På väggarna har det funnits mycket graveringar men de har i ett senare skede klätts med papp. På framsidan av byggnaden fanns en kall farstu byggd av bräder. På den norra sidan fanns en annan ouppvärmd del av bräder som fungerade som ett slags förvaringsutrymme. Den kalla farstun och förvaringsutrymmet hade vertikal brädfodring och brädgolv. Gångjärnen i dörren till Ailinpieti var av trä.

Landhöjningen förändrar världen 

Ailinpieti fiskarstuga ligger vid karlöbornas båthamn. Runt stugan finns flera platser för uppdragning och sjösättning av båtar, eftersom platserna förflyttats långt från stranden som en följd av landhöjningen. Stenarna i området innehåller mycket ristningar. I en sten bredvid Ailinpieti har man ristat in årtalet 1773. Brunnen är gjord på 1800-talet. Båken som visat vägen för fiskare uppfördes på 1930-talet men möjligtvis har det funnits en båk på platsen redan tidigare. Sarvis bastu som fanns kvar ännu på 1970-talet uppfördes år 1833. 

Ailinpieti byggdes på 1860-talet. Den första ägaren var Arvid Ailinpieti vars ättlingar använde byggnaden ända fram till 1960-talet. Därefter har byggnaden stått tom. Då Ailinpieti övergick i statens ägo i början av 1990-talet blev den ett skyddsobjekt enligt miljöministeriets beslut. Byggnaden restaurerades år 1994. 

Öppettider

 • Ailinpieti fiskarstuga står alltid öppen.
 • Det finns ingen personal vid besöksmålet.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

 • Ailinpieti ligger i södra delen av Selkäsarvi. Holmen ligger på cirka 20 km avstånd från fastlandet.
 • Till Selkäsarvi kommer man lättast på sommaren med båt.
 • På vintern försvåras färden över isen av farleden som går till Torneå.
 • Karta över Bottenvikens nationalpark.

Med båt

 • För att komma till holmen krävs en sjöduglig båt och färdigheter i sjömansskap.
 • Utfärdshamn i norra ändan av holmen Sarvi (N 65º 36'56,0" E 24º 11'47,4").
  • Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet. De blåa sjökorten (traficom.fi) som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet.
 • I hamnen finns två bryggor, bojar och förtöjningsringar. I närheten av hamnen finns en eldplats, ett täckt informationsställe, en torrtoalett, vedförråd och bastu. Naturstigen börjar i hamnen i riktning mot den södra ändan. Hamnen är utsatt för nordvästliga vindar.
 • Man kan också komma till holmen med de kryssningar som arrangeras av Kemi stads turistbyrå med avfärd från Kemi gästhamn.

Med allmänna kommunikationer

Kartor

Service

 • I den norra ändan av Selkäsarvi finns en utfärdshamn, bastu och eldplats.
  • Bastun står fritt till besökarnas förfogande.
  • Det är tillåtet att göra upp eld endast på eldplatsen vid utflyktshamnen.
  • Man bör ta med sig dricksvatten eftersom vattnets drickbarhet inte undersöks i den gamla brunnen vid Ailinpieti.
 • Avfallshantering
  • Inne på området finns inga sopkärl och därför bör var och en själv ta hand om sitt skräp. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Tillgängliga tjänster

Det finns ingen speciell tillgänglig service.

Naturstig

 • Den 1 km långa naturstigen går från utfärdshamnen i Sarvi till Selkäsarvis södra udde. Längs stigen finns förutom fiskarstugor även lämningar av gamla stugor och bastur, gamla båtplatser, en restaurerad båk och ett solur hugget i sten.

Övernattning

 • Vid Ailinpieti vid den södra udden finns Kalla ödestuga och Selkäsarvis hyresstuga Kokko.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ailinpietifiskarstuga

  En mobil telefon i handen, på skärmen syns Retkikartta.fi. Öppna kartan över Ailinpieti på Retkikartta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer