Rödjans fiskehemman och naturstuga

Skärgård. Ett gammalt fiskehemman och en ladugård. Betesmark i förgrunden.

Rödjans läge i FinlandSödra Finland, Nyland
Raseborg (raseborg.fi)
Ekenäs skärgårds nationalpark

I Rödjans naturstuga i Ekenäs nationalpark kan du bekanta dig med utställningen "Ett år i ett ejderpars liv"  samt Rödjans historia. Hemmanet är paddlingsvärldsmästaren (1950) och OS-guldmedaljören (1952) Thorvald Strömbergs barndomshem (svenska.yle.fi).

Servicen runt hemmanet och närliggande service är fri att använda. Under sommarmånaderna, 1.6-31.8 är även besök i naturstugan Rödjan möjligt, både för grupper och enskilda besökare. Naturstugan går inte att reservera. Det är ej heller tillåtet att övernatta i stugan. Stugan övervakas av Forststyrelsen. Mera information: Finlands naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200.

Kommunikationer och kartor

Rödjan ligger på Älgö i Ekenäs skärgård.

Med båt

 • Rödjan (59°51,9´ 23°23,7´) är en utfärdshamn, vars djup är ca 1 - 2 m. Man kan förtöja vid gästbryggan längs berget 20 m väster om Rödjans egen brygga.

 • Brygga för gästande båtar dagtid finns öster om Rödjans egen brygga.

 • Färdiga öglor finns också i berget 200 m västerut från Rödjans egen brygga.

Med taxibåt och kajak

Rödjans naturstuga

Elektroniska kartor

Tryckta kartor

 • Hangö Hitis Ekenäs vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.

Service

Gårdsplanen

 • Vid gårdsplanen börjar en ca 2 km lång naturstig, invid vilken det finns ett utsiktstorn. Naturstigen ger vandraren en bild av den inre skärgårdszonens natur. I början på stigen kan man låna ett häfte som berättar om stigen.
 • Naturstugans utställning är öppen 1.6-31.8.2023.
 • På Rödjan finns torrtoalett, och hundhage.
 • Möjlighet att bada i havet och i träsket.
 • Eldstad och tältningsområden.
 • Uppgörandet av öppen eld är strängt förbjuden då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi). Då är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal. 
  • Observera att även användning av engångsgrill räknas som öppen eld
 • På gårdsplanen finns djur gjorda av trä som barnen kan leka med.
 •  Observera att på Rödjan inte längre finns någon bastu.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/rodjan

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Rödjans karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer