Berghamns kulturmiljö

Skärgårdslandskap sommartid. Strandklippor, några trähus och växtlighet.

Västra Finland, Egentliga Finland
Pargas
Skärgårdshavets nationalpark

Det gamla fiskehemmanet Västerby på norra stranden av ön Berghamn i Skärgårdshavets nationalpark är som ett fragment av gångna tiders skärgårdslandskap. På Berghamn vårdas kulturlandskapet, och i Västerby gårds strandbodar finns en utställning om fiskares liv och leverne.

Enligt jordeboken bodde det folk på Berghamn redan på 1500-talet, och den oavbrutna beteskulturen på ön kom i gång redan då. På den tiden fanns det bara betesängar på Berghamn, inga åkrar. Skatterna betalades i form av fisk.

Liksom övriga medeltida klungbyar bestod byn i Berghamn av tätt byggda huslängor, som omslöt en fyrkantig gemensam gårdsplan. Båtskjulet och strandboden var de centrala byggnaderna med tanke på fiskenäringen. De nuvarande gårdarna på Berghamn har anor ända från 1700-talet.

Livet och näringarna i skärgården har förändrats väsentligt under de senaste hundra åren, men det gamla beteslandskapet på Berghamn har trots allt bevarats. På ön förekommer det fortfarande många sällsynta växter, svampar och insekter som är karakteristiska för kulturmiljöer. För att denna särpräglade kulturmiljö ska kunna bevaras, krävs det kontinuerlig vård.

Västerby fiskehemman

Till Västerby fiskehemman hör huvudbyggnaden, en brygga, ett båthus, två strandbodar och en vaktstuga, som främst används av forskare och guider. I strandbodarna finns det en utställning med temat skärgårdsfiske.

Service i Berghamns kulturmiljö

 • Naturstugan med utställningen Skärgårdsfiske - Kalastus saaristossa finns i två strandbodar. Utställningen är öppen dagligen och inträdet är fritt. Forststyrelsen ansvarar för verksamheten i naturstugan. Det finns ingen personal vid naturstugan.
 • Man kan tälta på Västerby fiskehemmans gårdsplan.
 • Det finns en eldplats och torrtoalett nära stranden.
  • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Pilke och mete hör till allemansrätten. Alla fiskare i åldern 18–69 år bör betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete.
 • I Västerby fiskehemmans omgivning finns det två naturstigar. De berättar om växterna och djuren samt om den tidigare bosättningen och dagens verksamhet på denna vackra holme. Naturstigarna är ca 2 km långa och startar från Västerby fiskehemman.
 • Utflyktshamn, hamnnummer: 818, 822. Bryggan avsedd enbart för dagsbesök. 
  • Djup: 1,5 - 2,0 m 
  • Förtöjning: ankare 
  • Öppen: väst-norr 
 • På området finns inga speciella tillgängliga tjänster, och terrängen är på många ställen svårframkomlig.

Kontaktuppgifter och kartor

 • Ytterligare information fås från Finlands naturcentrum Haltia, tel 040 163 6200 , info(at)haltia.com. 

Kommunikationer och kartor

Holmen Berghamn ligger i Pargas stad, söder om Nagu huvudö (60°03,2' 21°48,4'). Man kan endast vattenvägen komma till holmen.

 

Med båt eller kajak

 • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03.4131' lon: 21° 47.6305' ETRS-TM35FIN: N: 6669162, E: 210311
 • Kartserie D, sjökort: 717, 25

Allmänna kommunikationer

Elektroniska kartor

Tryckta kartor

 • Nötö Kasnäs Utö vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/berghamn

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Berghamns kulturmiljös karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer