Fornborgen Vreghdenborg

Fornborgen Vreghdenborg. Bild: Laura Lehtonen.
Symbol för de historiska objekten som sköts av ForststyrelsenI viken Väkkäränlahtis inre delar, i skydd av två vallar och vatten, låg det på medeltiden en borg i trä därifrån man kunde övervaka handeln och trafiken i Bottniska viken. Borgen användes på 1300-talet, och troligen redan i slutet av 1200-talet. Vreghdenborgs öde beseglades troligen av drottning Margareta, då man på hennes befallning rev de borgar som inte längre behövdes i slutet av 1300-talet.

En borg på en ö

Läge: Södra Finland, Satakunta, Eurajoki (eurajoki.fi, på finska)

Adress: Linnamaantie 731, Eurajoki. Google Maps (googlemaps.fi) Från denna korsning leder skyltar fram till objektet, som ligger 1,4 km bort. Nationella turistleden Bottniska vikens Strandväg  (rantatie.com) går längs Linnamaantie i Eurajoki.

Besök: Fornborgen Vreghdenborg är öppen för besökare året runt. Fritt inträde. Vid objektet finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Fornborgen Vreghdenborg är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Vreghdenborg ligger skyddad av skog i inre delen av viken Väkkäränlahti. Vid borgen har man röjt och glesat skogen. För dagens besökare är borgens vallstrukturer den synligaste kvarlevan av den forna borgen. På borggården kan man även urskilja några källargropar. Till borgen hörde även några andra byggnader, men det finns ytterst få spår kvar av dem.

Service: Guidetavla

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/vreghdenborg

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst  

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen, tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

 En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer