Korois udde

Under biskopssätets tid låg vattenytan för Aura å och Vähäjoki över fyra meter högre än nuförtiden.

På 1200-talet fanns Finlands tidigaste kända kyrkliga och världsliga förvaltningscentrum, biskopssätet, i Korois udde. Redan före det har det högst antagligen funnits en handelsplats eller fast bosättning på området. Under årens gång har udden fungerat både som begravningsplats, åker och betesmark. Nuförtiden betjänar udden friluftsentusiaster som motionerar längs med ån. Likaså fungerar udden som en plats för ekumeniska evenemang för regionens olika trossamfund. Från biskopssätets tid finns endast några stenfötter kvar.

Vid foten av Åbo stad, i Korois udde

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Åbo

Adress: Catillusvägen 2, Åbo

Besök: Det är gratis att bekanta sig med Korois udde. Läs mer om att anlända till Korois udde.

Anvisningar och regler: Korois udde är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld. 

Värt att se och göra: Korois udde, Åbo nationella stadspark (turku.fi), Elävän kulttuurin Koroinen (koroinen.info, på finska)

Service: Som granne med Korois udde fungerar ett kafé vid Korois gård som drivs av Elävän kulttuurin Koroinen ry (koroinen.ifno, på finska). Kaféet har öppet på söndagar. Åbo stads kulturmotionsrutt "Finlands hjärta" (turku.fi) löper igenom Korois udde.

Passar för: Lämplig för hela familjen och för vänner av historia.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/koroisudde