Korteniemi kulturgård

En sandväg leder från tallskogen förbi en betesmark omgiven av ett slanstaket till en gammal gårdstun. På gården finns en röd huvudbyggnad och grånande utebyggnader. Några moln kan ses på den blå himlen.

 

Södra Finland, Egentliga Tavastland, Tammela


I Korteniemi kan man bekanta sig med livsföringen på en skogsvaktares gård på 1910-talet. På gården sköts det traditionella kulturlandskapet med gammaldags metoder.

Korteniemis gamla skogsvaktargårds gårdsplan med sina byggnader, trädgårdar och planteringar har bevarats så gott som oförändrad i över hundra år. Nu lever gården enligt 1910-talet.

Om sommaren går det husdjur av finska ursprungsraser i Korteniemi: kor, får samt höns och en tupp. På åkrarna och i köksträdgården odlas gamla inhemska växtsorter med traditionella arbetsmetoder. Rågen slås med lie, torkas på skylar och tröskas på slagor i rior. Kulturgårdens syfte är att upprätthålla gamla, traditionella kunskaper och att skydda arter som är beroende av kulturlandskapet, det gamla byggnadsbeståndet och kulturen.

Nuförtiden är Korteniemi Forststyrelsens enda skogsvaktargård i Södra Finland vars byggnader och gårdsplan har bevarats som en obruten helhet. Forststyrelsen har gjort utredningar om gårdens historia och gamla markanvändning, på basen av vilka det har utarbetats en specialplan för skötseln av kulturgården år 1997.

Det är avgiftsfritt att bekanta sig med Korteniemi kulturgård. Grupper förhandsanmäler sig. för temaguidningar.

Kommunikationer och kartor

Ytterligare information om kommunikationerna till Korteniemi kulturgård finns på webbsidorna om Liesjärvi nationalpark.

Service

 • Nävertofflor hänger från den mörka timmerväggen.En resa i tiden till livets gång för hundra år sedan.
 • Information om Liesjärvi nationalpark och närområdena.

Evenemang

Besökare kan ta del i husets vardagliga göromål samt i de talkon och arbetsuppvisningar som ordnas under sommarhalvåret, om vilka man får mera information från Forststyrelsens evenemangskalender (på finska).

Korteniemis gårdsplan

Om sommaren går det husdjur av finska ursprungsraser i Korteniemi: häst, kor, får samt höns och en tupp. På åkrarna och i köksträdgården odlas gamla inhemska växtsorter med traditionella arbetsmetoder. Den vackra ängsnejlikan har gynnats av bete och slåtter, vilket gör att arten sakta sprider sig. 

 • OBS!
  Granskningen av dricksvattnet visar att både Harjubrunnen i Kyynäräharjus norra område samt den nya brunnen vid Korteniemi kulturgård (på gårdsplanens östra sida) inte uppfyller kraven för dricksvatten. Vinschbrunnen framför stugan i Korteniemi är tagen ur bruk. De som besöker Liesjärvi nationalpark behöver ta eget vatten ned sig eller hämta vatten från Tavastlands naturum, Eräkeskus eller matbutiken Letkun puoti.
 • Brunnsvattnen i Liesjärvi har undersökts (Uppdaterat 18.7.2019)
  Ringbrunnen på Korteniemi gårdsplan har gott hushållsvatten, men vinschbrunnens vatten har inte undersökts. Vattnet från Pirttilahti brunnen måste kokas och renas med desinficeringstablett.

Tre getter bland smörblommorna på en äng. Ett rött torp, ett slanstaket och en skogskant kan ses i bakgrunden.

Naturstigar

Från Korteniemis täckta informationsplats går den kilometerlånga Ahonnokka naturstigen till en mossrik urskog, samt utstakade leder till Liesjärvi nationalpark.

Service för skolgrupper

För skolgrupper ordnas det temaförevisningar om traditionella hantverk och lantbruk samt den gamla skogens hemligheter som hänför sig till årstiden och stöder skolundervisningen.

Tillgängliga tjänster

En kvinna sitter framför den röda stugan och spinner lingarn på en spinnrock.

 • Man kommer med rullstol till Korteniemis gårdsplan från parkeringsplatsen som ligger ca 200 m från gården, men det är bra att ha en assistent. Man kan även köra bilen alldeles invid gårdsplanen.
 • Man kan komma in i stugan med rullstol, ifall man har en assistent. Det lönar sig att meddela om sin ankomst på förhand.
 • På parkeringsplatsen finns det en tillgänglig torrtoalett.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/korteniemi

Öppettider år 2024

7.5.–31.5. ti - fre kl. 9–15

1.6.–31.8. tor-sön kl. 11–17

1.9.–29.9. fre-sön kl. 11–17

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i öppettiderna.

Fritt inträde

Kontaktuppgifter

Adress
Korteniemi kulturgård
Korteniementie 270
31350 Liesjärvi (Tammela)

Telefon
Forststyrelsen 0206 39 5270
Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

E-post
sisasuomi(at)metsa.fi

Forststyrelsen ansvarar för kulturgårds verksamhet.

Broschyr över Korteniemi


Pdf 1,2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Korteniemi kulturgårds karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer