Etelä-Suomi, Kanta-Häme, Loppi
Pinta-ala 6 km², perustettu 1995

 

Komion luonnonsuojelualueella kulkija voi samoilla jääkauden jälkiä pitkin ja tutustua hämäläisen harjuluonnon erityispiirteisiin. Monimuotoinen luonto ja vaihteleva maasto tarjoavat hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja luonnontarkkailuun. Alue soveltuu päiväretkikohteeksi joko kävellen tai hiihtäen. Kävellen retkeä voi laajentaa vaikkapa viikonlopun mittaiseksi poikkeamalla ympäristössäkin kiemurteleville Poronpolun merkityille ulkoilureiteille, jotka ovat osa yli 200 km:n mittaista Hämeen Ilvesreittiä (hameenvirkistysalueyhdistys.fi).

Komion luonnonsuojelualue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään ja monimuotoiseen Maakylä-Räyskälän Natura-alueeseen. Alue on geologisesti merkittävä, sillä siellä on selvästi nähtävissä jääkauden loppuvaiheessa syntyneitä muodostumia, mm. harjujaksoja, suppalampia ja merkittäviä siirtolohkareita. Upeaa maisemaa luonnehtivat jylhän harjumuodostuman lisäksi paiste- ja varjorinteiset metsät, kirkasvetiset pikkulammet ja avarat suot, jotka luovat vaihtelevia elinympäristöjä monipuoliselle ja arvokkaalle eliölajistolle.

Komion harjuluontoon on ihminen vaikuttanut monella tavalla useiden vuosikymmenten ajan. Alueella on aikoinaan poltettu kaskea, ojitettu soita, raivattu ja viljelty peltoja sekä tehty metsänhakkuita. Voimakkaan metsänkäsittelyn vuoksi alueen harjuluonnon ja sen monimuotoisuuden suojelu ja hoito on erityisen tärkeää. Alueella tehdäänkin runsaasti erilaisia harjumetsän luonnontilan palautumista nopeuttavia hoitotoimia seuraavan 50 vuoden aikana.

Komion luonnonsuojelualue sijaitsee Hämeen järviylängöllä

Hämeen järviylänkö on erämainen luonnonhelmi keskellä Hämettä ja verrattain lähellä Suomen vilkkaimpia kaupunkikeskuksia. Hämeen järviylänkö tarjoaa kohteen monipuolisille luontoaktiviteeteille - tutustu muihin järviylängön kohteisiin:

Aluetta hallinnoi: Metsähallitus, Luontopalvelut.
Aluetta hoitaa: Lopen kunta.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/komio

Asiakaspalvelu

Metsähallitus

Puh. 0206 39 5270 ma - pe klo 9 -15 (0,00€/min + pvm/mpm)
Sähköposti: sisasuomi(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Komion kartta Retkikartta.fi:ssä.