Komion luonnonsuojelualueen sijainti SuomessaEtelä-Suomi, Kanta-Häme
Loppi (www.loppi.fi)
Pinta-ala 6 km², perustettu 1995

Komion luonnonsuojelualueella kulkija voi samoilla jääkauden jälkiä pitkin ja tutustua hämäläisen harjuluonnon erityispiirteisiin. Monimuotoinen luonto ja vaihteleva maasto tarjoavat hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja luonnontarkkailuun. Alue soveltuu päiväretkikohteeksi joko kävellen tai hiihtäen. Kävellen retkeä voi laajentaa vaikkapa viikonlopun mittaiseksi poikkeamalla ympäristössäkin kiemurteleville Poronpolun ja Paaran Patikan merkityille ulkoilureiteille, jotka ovat osa yli 200 km:n mittaista Hämeen Ilvesreittiä (www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi).

Komion luonnonsuojelualue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään ja monimuotoiseen Maakylä-Räyskälän Natura-alueeseen. Alue on geologisesti merkittävä, sillä siellä on selvästi nähtävissä jääkauden loppuvaiheessa syntyneitä muodostumia, mm. harjujaksoja, suppalampia ja merkittäviä siirtolohkareita. Upeaa maisemaa luonnehtivat jylhän harjumuodostuman lisäksi paiste- ja varjorinteiset metsät, kirkasvetiset pikkulammet ja avarat suot, jotka luovat vaihtelevia elinympäristöjä monipuoliselle ja arvokkaalle eliölajistolle.

Komion harjuluontoon on ihminen vaikuttanut monella tavalla useiden vuosikymmenten ajan. Alueella on aikoinaan poltettu kaskea, ojitettu soita, raivattu ja viljelty peltoja sekä tehty metsänhakkuita. Voimakkaan metsänkäsittelyn vuoksi alueen harjuluonnon ja sen monimuotoisuuden suojelu ja hoito on erityisen tärkeää. Alueella tehdäänkin runsaasti erilaisia harjumetsän luonnontilan palautumista nopeuttavia hoitotoimia seuraavan 50 vuoden aikana.

Komion luonnonsuojelualue sijaitsee Hämeen järviylängöllä

Hämeen järviylänkö on erämainen luonnonhelmi keskellä Hämettä ja verrattain lähellä Suomen vilkkaimpia kaupunkikeskuksia. Hämeen järviylänkö tarjoaa kohteen monipuolisille luontoaktiviteeteille - tutustu muihin järviylängön kohteisiin:

Aluetta hallinnoi: Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut.
Aluetta hoitaa: Lopen Samoojat Ry (www.lopensamoojat.net)

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/komio.

Asiakaspalvelu

Hämeen luontokeskus (www.eerikkila.fi)
Puh. 0201 108 273
luontokeskus(at)eerikkila.fi

Katso ohje: julkisilla kulkuneuvoilla Komioon

Katso ohje: autolla Komioon

Yhteistyötahojen palvelut Komiolla

Retkikartta.fi: Komio