Melkuttimien luonnonsuojelualueen sijainti SuomessaEtelä-Suomi, Kanta-Häme, Loppi, Tammela
Pinta-ala 3 km², rantojensuojeluohjelma-alue (2001), harjujensuojeluohjelma-alue (2001), Natura 2000-alue (1998).

Helppokulkuiset harjumänniköt ja eteläsuomalaisittain erittäin kirkasvetiset järvet houkuttelevat retkeilemään jääkauden muokkaamaan maisemaan. Melkuttimien alue on oivallinen päiväretkikohde myös perheen pienimmille. Kelvollisia uimismahdollisuuksia tarjoutuu melkein jokaisen alueella olevan järven rannassa. Iso-Melkuttimen itäpään matalarantaisen luonnonrannan läheisyydessä pääsee nauttimaan nuotiotulista ja laavuelämästä. Melkuttimien alueella ei ole kuitenkaan virallista, valvottua uimarantaa.

Melkuttimien alue kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000-ohjelmaan sekä rantojen- ja harjujensuojeluohjelmiin. Rannat ovat säilyneet rakentamiselta muutamaa mökkiä lukuun ottamatta eikä harjujen sora-aarteeseen ole koskettu lainkaan. Alueella on harjoitettu metsätaloutta vielä 1990-luvun lopussa, mutta luonnontilan parantamiseksi ja metsien monimuotoisuuden lisäämiseksi Metsähallitus on aloittanut ennallistamistyöt. Salpausselkään kuuluvalta harjualueelta onkin tavattu useita uhanalaisia tai harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja.

Melkuttimet sijaitsee Hämeen järviylängöllä

Hämeen järviylänkö on erämainen luonnonhelmi keskellä Hämettä ja verrattain lähellä Suomen vilkkaimpia kaupunkikeskuksia. Hämeen järviylänkö tarjoaa kohteen monipuolisille luontoaktiviteeteille - tutustu muihin järviylängön kohteisiin:

Aluetta hoitaa: Lopen kunta.
Aluetta hallinnoi:
Metsähallitus, Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/melkuttimet

Asiakaspalvelu

Metsähallitus

Puh. 0206 39 5270 ma - pe klo 9 -15 (0,00€/min + pvm/mpm)
Sähköposti: sisasuomi(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Melkuttimien kartan Retkikartta.fi:ssä.