Esteettömyys luontokohteilla

Löydä kohteet karttahausta

Löydät esteettömät kohteet retkikohdehausta, myös valitsemalla Retkikohteen ominaisuudet > Esteettömät kohteet.

Keväinen ilta lammen rannalla. Lintujen laulu soi kuulaasti. Rannalle kokoontunut ryhmä erilaisia ihmisiä tarinoi hiljaa tulta tuijotellen. Savu leijailee hiljaa lammen pinnalla.

Metsähallitus ylläpitää kymmeniä esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita, jotka soveltuvat myös apuvälineillä liikkuville tai helppoja reittejä hakeville. Sairauksien, vammojen, pienten lasten kanssa liikkumisen tai esimerkiksi ikääntymisen mukanaan tuomien haasteiden ei tarvitse olla este luonnossa liikkumiselle ja ainutlaatuisille elämyksille.

Millainen on tyypillinen esteetön reitti?

Pinnanmuodot ja sääolosuhteet asettavat retkeilypalveluiden suunnittelulle ja ylläpidolle luonnolliset rajat, joten jokainen esteetön tai helppokulkuinen luontoreitti on erilainen. Samakin reitti voi olla eri ajankohtina hyvin erilainen kulkea Suomen vaihtelevissa sää- ja keliolosuhteissa. 

Esteettömillä reiteillä on tyypillisesti esteetön käymälä tai WC ja tulentekopaikka, monilla kohteilla myös luonnon tarkkailua varten lintutorni tai katselulava. Jos liikut apuvälineen kanssa, tarvitset useimmille reiteille avustajan. Monilla luontokohteilla on mahdollista hyödyntää myös yhteistyöyritysten, kuten luontomatkailuyrittäjien, palveluita. Luontokeskukset ja muut asiakaspalvelupisteet ovat lähes poikkeuksetta esteettömiä rakennuksia. 

Esteetön luontoreitti.Esteettömällä luontoreitillä on mahdollista liikkua pyörätuolilla kelaten tai muulla päivittäisessä käytössä olevalla liikkumisen apuvälineellä. Esteetön luontoreitti on useimmiten rakennettu, kovapintainen eikä reitillä ole kulkua haittaavia esteitä, kuten juurakoita, kuoppia tai pehmeitä kohtia. Reitin pituuskaltevuus on enintään 8 % ja sivuttaiskaltevuus enintään 3 %. Reitin leveys on vähintään 1,2 m.

Vaativa esteetön luontoreitti.Vaativalla esteettömällä luontoreitillä liikkumiseen tarvitaan usein avustaja ja luonnossa liikkumiseen tarkoitettu tai sitä helpottava apuväline. Vaativa esteetön luontoreitti voi olla rakennettu, mutta useimmiten se on rakentamaton ja luonnonmukainen sekä fyysisesti vaativampi kuin esteetön luontoreitti. Reittipohja voi olla pehmeä ja sillä voi olla juuria ja kiviä. Paikoitellen reitin pituuskaltevuus voi ylittää 8 % ja sivuttaiskaltevuus voi ylittää 3 %. Reitin leveys voi olla alle 1,2 m.

Muistathan että:

  • Pelkkä esteettömän tai vaativan esteettömän luontoreitin merkki ei takaa, että reitti soveltuu kaikille.
  • Reittikuvaus on syytä lukea huolellisesti aina ennen retkelle lähtöä.
  • Luonnossa sää- ja keliolosuhteet vaikuttavat merkittävästi reitin kuljettavuuteen. 
  • Varsinkaan vaativalle esteettömälle luontoreitille ei tule lähteä ensimmäisellä kerralla yksin.

Mistä löydän esteettömät ja helppokulkuiset palvelut

Kohdehaku

Esteettömien kohteiden ja reittien kohdesivut löytyvät retkikohdehausta valitsemalla Retkikohteen ominaisuudet > Esteettömät kohteet.

Ennakkotieto

Ennen luontoon lähtöä kannattaa tutustua huolellisesti kohdehaussa kartalle aukeavien luontokohteiden ennakkotietoon ja kysyä tarvittaessa lisätietoa asiakaspalvelusta.

Koska esteettömyys ja saavutettavuus on yksilöllistä, suosittelemme tutustumaan tarkemmin myös retkikohteiden muihin reitteihin ja palveluihin ja etsimään juuri sinulle sopivan retkipaikan.

Kysy lisätietoa asiakaspalvelusta!

Etkö löydä sinulle sopivaa kohdetta? Haluatko lisätietoa palveluista tai esimerkiksi reittien kunnosta?

Voit kysyä lisätietoa retkikohteista, reiteistä, palveluista tai vaikkapa luontoretken suunnittelusta luontokeskuksista ja asiakaspalvelupisteistä. Luontokeskukset näyttelyineen ja tapahtumineen ovat myös vierailukohteita.

Henkilökuntamme vastaa mielellään asiakkaiden kysymyksiin ja auttaa luontoharrastusten suunnittelussa!

Löydä lähin asiakaspalvelupisteesi

Lisätietoja esteettömien luontoreittien kriteereistä

Vuonna 2020 päättyneessä Esteetön eräpolku -hankkeessa (paralympia.fi) Suomen Paralympiakomitea, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE ja Metsähallituksen Luontopalvelut laativat pidempien luontoreittien kriteerit sekä reittien kartoitus- ja kuvailuohjeet (invalidiliitto.fi). Metsähallitus kartoittaa ja kuvailee jatkossa esteettömät ja vaativat esteettömät luontoreitit tätä ohjeistusta hyödyntäen. 

Liikuntavammaisen henkilön liikkuminen maastossa

Maastoliikennelain 4 §:n mukaisesti (finlex.fi) vaikeasti liikuntavammaisen henkilön ja hänen saattajansa liikkumiseen maastossa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei tarvita maanomistajan tai ELY-keskuksen lupaa.

Henkilö, jonka liikuntakyky on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut, voi hakea moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa liikkumiseen Maastoliikennelain 28 § mukaista erityislupaa alueelliselta ELY-keskukselta.

Iloisia hetkiä Suomen upeimmassa luonnossa!