Länsi-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta
Rauma, Pyhäranta, Laitila
Pinta-ala 5,4 km², Natura 2000 -alue (1998), valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelma 1982

Otajärvi on Suomen parhaita lintujärviä, sillä sen pesimälinnusto on poikkeuksellisen runsas ja monipuolinen. Alue on hyvä päiväretkikohde niin lintujen muuttoaikoina kuin kesäisinkin. Nuuskissa sijaitsee lintulava, mutta isompi järven pohjoisreunalla Rauman puolella sijaitseva lintutorni on purettu.  Otajärven luontotuvalla voi tutustua alueen luonnosta kertovaan näyttelyyn.

Huom. Alueella sijainnut huonokuntoinen lintutorni on purettu.


Otajärvi on omaleimainen yhdistelmä rehevää lintukosteikkoa ja karua, perinteistä järvimaisemaa. Järven etelä- ja itäosat ovat suurelta osin karut ja kalliorantaiset. Otajärven pohjoispää on puolestaan erittäin rehevää ruovikkoineen ja kaislasaarekkeineen. Otajärven alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon monipuolisen linnustonsa ja suojeltavien luontotyyppiensä ansiosta.

Soveltuvuus: Koko perheen kohde.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/otajarvi

Asiakaspalvelu

 Suomen luontokeskus Haltia, puh. 040 163 6200, info(at)haltia.com

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Otajärven kartta Retkikartta.fi:ssä.