Etelä-Lappi
Rovaniemi
Pinta-ala 65 ha

Unarinkönkäällä Meltausjoki virtaa 4 - 5 metriä syvällä kalliopahtojen välissä, josta vesi purkautuu mahtavana könkäänä eli putouksena kohti alavirtaa. Köngästä pääsee ihailemaan joen yli rakennetulta riippusillalta. Unarinköngästä ympäröivä luonto tarjoaa myös muuta nähtävää. Meltausjoki monine laavuineen ja tulentekopaikkoineen on erityisesti kalastajien suosimaa aluetta.

Unarinkönkään alue on Metsähallituksen omalla päätöksellään perustamaa virkistysmetsää. Virkistysmetsiä ovat sellaiset Metsähallituksen aiemmin perustamat luonnonhoitometsät tai muut erikoismetsät, joiden tärkein käyttömuoto on virkistys. Alueen metsät ovat pääasiassa mäntyvaltaisia, vaihdellen kalliomänniköistä jokivarren lehtipuustoon. Alueella voidaan tehdä hakkuita, mutta alueen hoidossa otetaan huomioon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua tukevien luonnonpiirteiden säilyminen.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/unarinkongas

Asiakaspalvelu

Tiedekeskus Pilke
0206 39 7820 (0,00€/min + pvm/mpm)
pilke(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Unarinkönkään kartan Retkikartta.fi:ssä.