Unarinkönkään virkistysmetsä

21.8.2020
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet..
Köngäs virtaa ruskassa olevan metsän keskellä. Rantakalliolla on kajakkeja lepäämässä. Melojat pitävät taukoa Unarinkönkään kuohuista. Kuva: Olli Vainio

Etelä-Lappi
Rovaniemi (rovaniemi.fi)
Pinta-ala 65 ha

Unarinkönkäällä Meltausjoki virtaa 4 - 5 metriä syvällä kalliopahtojen välissä, josta vesi purkautuu mahtavana könkäänä eli putouksena kohti alavirtaa. Köngästä pääsee ihailemaan joen yli rakennetulta riippusillalta. Unarinköngästä ympäröivä luonto tarjoaa myös muuta nähtävää. Meltausjoki monine laavuineen ja tulentekopaikkoineen on erityisesti kalastajien suosimaa aluetta.

Unarinkönkään alue on Metsähallituksen omalla päätöksellään perustamaa virkistysmetsää. Virkistysmetsiä ovat sellaiset Metsähallituksen aiemmin perustamat luonnonhoitometsät tai muut erikoismetsät, joiden tärkein käyttömuoto on virkistys. Alueen metsät ovat pääasiassa mäntyvaltaisia, vaihdellen kalliomänniköistä jokivarren lehtipuustoon. Alueella voidaan tehdä hakkuita, mutta alueen hoidossa otetaan huomioon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua tukevien luonnonpiirteiden säilyminen.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/unarinkongas.

Asiakaspalvelu

Tiedekeskus Pilke
0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

Metsähallituksen valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 0206 39 4020

Retkikartta.fi: Unarinköngäs