Öjen

Kuusimetsämaisemaa Öjenistä, taustalla kaksi kaatunutta puuta.

Öjen on Länsi-Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja vanhojen metsien suojelukohde. Pääosa alueesta on vanhaa kuusivaltaista havumetsää, joka on paikoin soistunutta. Alueella on merkitty luontopolku, jonka opastustaulut kertovat Öjenin luonnosta, lääkekasveista ja kansanuskomuksista. Öjen sijaitsee Vaasan keskustan lähellä ja sopii hyvin päiväretkikohteeksi.

Öjen kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Metsämaisema vaihtelee rehevistä rantalehdoista karuihin kalliomänniköihin. Vanhimmat puut ovat lähes 200 vuotta vanhoja. Viimeisistä hakkuista on kulunut jo useita vuosikymmeniä, mikä näkyy mm. lahopuiden suuressa määrässä ja niillä kasvavassa monipuolisessa kääpälajistossa.

Soveltuvuus: Koko perheen kohde.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/ojen