Luiron suot  

14.7.2021
Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.
Retkeilijä syksyisellä suolla olevalla puisella kävelysillalla. Hän on pysähtynyt katsomaan kävelysillan vieressä olevaa opastaulua. Retkeilijä Sokanaavan luontopolulla, Luiron soiden alueella. Kuva: Pia Jaakola.

Itä-Lappi
Pelkosenniemi, Savukoski
Pinta-ala 12,3 km²

Suuret luonnontilaiset aapasuot, maamme laajimmat lettosuot ja pohjoiselle harvinaiset keidassuot tekevät Luiron soista ainutlaatuisen suoalueen. Luiron suot luokitellaan kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen joukkoon ja kansainvälisesti merkittäviksi lintualueiksi. Lintujen tarkkailua helpottavat Sokanaavan ja Kairanaavan lintutornit. Esteetön luontopolku. Luiron suot kuuluvat Natura 2000 -alueverkostoon.

Luiron soille voi tehdä lyhyehkön retken Sokanaavan luontopolkua pitkin. Jos alueeseen haluaa tutustua paremmin, se vaatii omatoimisuutta ja hyviä retkeilyvarusteita. 

Sokanaavan luontopolun pitkokset eivät huonokuntoisuutensa vuoksi ole tällä hetkellä esteettömät.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Lapin luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/luironsuot

Asiakaspalvelu

Pyhä-Luoston luontokeskus
Puh. 0206 39 7302
pyhaluosto(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Luiron soiden kartta Retkikartta.fi:ssä.