Viiankiaavan sijainti Suomessa.Lappi, Itä-Lappi
Sodankylä (www.sodankyla.fi) 
Pinta-ala 65,95 km², perustettu 1988
 

Viiankiaapa on Sodankylän alueen edustavimpia aapasoita. Sitä luonnehtivat laajat rimpinevat, joilla jänteet saattavat jatkua katkeamattomina jopa kilometrejä. Rimmet ovat leveitä ja paikoin esiintyy myös laajoja avorimpiä. Rämeet reunustavat suota, ja alueella esiintyy myös erityisesti Keski-Lapin aapasoille tyypillisiä koivulettoja. Vaihteleva suoluonto ja monipuolinen lintulajisto tekevät Viiankiaavasta mielenkiintoisen päiväretkikohteen kaikkina vuodenaikoina.

Viiankiaapa kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan, joten pääosa alueesta on perustettu vuonna 1988. Loppuosa alueesta on toteutettu muodostamalla alueelle luonnonsuojelulain mukainen suojelualue. Viiankiaapa kuuluu Natura 2000 -verkostoon, ja sen kokonaispinta-ala on  65,95 km².

Viiankiaapa muodostuu laajasta aapasuokokonaisuudesta, jonka tärkeimpiä suojeltavia Natura-luontotyyppejä ovat aapa- ja keidassuot, letot, huurresammallähteet, puustoiset suot ja luonnonmetsät.  Alueella on tavattu kymmenen uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi luokiteltua kasvilajia. (www.metsa.fi) Alueella on havaittu 90 lintulajia, joista 21 on luokiteltu uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi. Alueen perinteisiä käyttömuotoja ovat poronhoito, metsästys, marjastus ja virkistyskäyttö. Luonnossa virkistäytymiseen ja retkeilemiseen tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kaksi luontopolkua tulipaikkoineen.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/viiankiaapa.

Asiakaspalvelu

Pyhä-Luoston luontokeskus Naava
Puh. 0206 39 7251
pyhaluosto(at)metsa.fi

Katso ohje: julkisilla kulkuneuvoilla Viiankiaavalle

Katso ohje: omalla autolla Viiankiaavalle

Retkikartta.fi: Viiankiaapa