Etelä-Lappi
Simo, Keminmaa
Pinta-ala 134 km2, perustettu vuonna 1981

Martimoaavan - Lumiaavan - Penikoiden soidensuojelualue on yksi Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Se on myös erittäin merkittävä uhanalaisten lintujen kannalta. Soiden lisäksi alueella on edustavia vanhoja metsiä.

Alueella retkeilijä pääsee nauttimaan Oulun ja Kemin lähialueiden mielenkiintoisimmista retkeilymaastoista ja parhaista vaaramaisemista.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/martimoaapa

Asiakaspalvelu

Tiedekeskus Pilke
Puh. 0206 39 7820 (0,00€/min + pvm/mpm)
pilke(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Martimoaavan kartan Retkikartta.fi:ssä.