Täktomin merenlahdet

21.8.2020
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet..
Etualalla kallio. Kallion takana vesialue, jonka rannassa pieni mökki. Taustalla niittyä sekä metsää.

Etelä-Suomi, Uusimaa
Hanko
Pinta-ala 150 ha, Natura 2000 -alue (1998), valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma (1982)

Täktomin merenlahtien (Västerfjärden, Österfjärden ja Täktbukten) rantaniityt, hiekkarannat, ruovikot ja kalliot muodostavat kauniin ja monipuolisen luontoalueen Hankoniemen eteläosaan. Hankoniemi on jääkauden lopulla syntynyt reunamoreeni, joka työntyy niemenä kauas merelle. Se tarjoaa näin ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua mantereelta käsin erilaisiin saaristovyöhykkeisiin. Hankoniemellä voi päiväretken puitteissa vierailla rannikkovyöhykkeeseen kuuluvilla lintulahdilla ja kiikaroida merivyöhykkeen kallioluotoja.

Hankoniemen eteläosan merenlahdet ovat tunnettuja linnuistaan. Kevät ja syysmuuton aika ovat erityisen otollisia lintujen havainnointiin. Matalat merenlahdet kuten Täktomin merenlahdet, Svanvik ja Högholmenin alue houkuttelevat vesilintuja ja kahlaajia ruokailemaan. Täktomin merenlahdet ovat kansainvälisesti tärkeitä linnuston levähdyspaikkoja ja varsinkin kahlaajien pesimäpaikkoja, joiden säilymistä tukevat monet suojeluohjelmat. Rantaniittyjä hoidetaan mm. laiduntamalla.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/taktominmerenlahdet.