Säynäjäsuo - Matalasuon soidensuojelualue

Naavaisia kuusenoksia, taustalla lumista maastoa.

Säynäjäsuo - Matalasuon soidensuojelualueen sijainti SuomessaKainuu, Suomussalmi
Pinta-ala 10,94 km², perustettu 1988


Säynäjäsuo - Matalasuo on Kainuun suurimpia ja linnustoltaan merkittävimpiä avosuoalueita, jonka monipuolisuutta Säynäjäjärvi ja pienemmät suolammet täydentävät. Soidensuojelualue käsittää laajan suokokonaisuuden, joka on säilynyt hyvin luonnontilaisena. Suomaisema on edustava ja suotyyppien kirjo on suuri. Suurin osa suosta on karua, mutta pieniä reheviä laikkuja on siellä täällä. Alueella pesii ja vierailee paljon Kainuussa harvalukuisiakin soiden, vesien ja erämaan lintuja.

Säynäjäsuo - Matalasuo sijaitsee melko lähellä Suomussalmen keskustaajamaa. Se on mukava päivä- ja marjaretkien kohde ja lintuharrastajien suosiossa. Alueella on rakennettu polku, jonka pituus on noin 9 km. Se on enimmäkseen helppokulkuinen ja kosteat osat on pitkostettu. Syväjärven luoteiskulmassa on levähdyspaikka.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/saynajasuo

Asiakaspalvelu 

Kuhmon luontokeskus Petola 
Puh. 0206 39 6380 (0,00€/min + pvm/mpm) ja 040 825 6060 
petola(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Säynäjäsuon kartan Retkikartta.fi:ssä.