Uddskatanin sijainti Suomessa © Metsähallitus 2011Etelä-Suomi, Uusimaa
Hanko (www.hanko.fi)
Maapinta-ala 32 ha, merialue 153 ha, perustettu 1990

Uddskatanin luonnonsuojelualueilla voi tutustua Suomenlahden rannikon ja Salpausselän yhdessä muovaamaan merelliseen luontoon. Hankoniemen kärki on monen uhanalaisen lajin turvapaikka ja lintujen levähdysalue. Alue tarjoaakin erinomaisen mahdollisuuden lintujentarkkailuun ja tutkimukseen.

Uddskatanin luonnonsuojelualueella saa liikkua vain merkityllä luontopolulla.

Uddskatan ja Tulliniemen alue on Suomen mantereen eteläisin kohta. Uddskatanin vesistöalue rantoineen rauhoitettiin arvokkaana lintukohteena jo vuonna 1933. Nykyinen Uddskatanin luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1990, ja se on osa Tulliniemen linnustonsuojelualue -nimistä Suomen Natura 2000 -verkoston kohdetta. Erityisesti alueen keto- ja hiekkalajisto on ainutlaatuista ja niiden suojelua edistetään monin hoitotoimin.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/uddskatan.