Uddskatanin luonnonsuojelualue

Talvimaisema. Meri ja pitkälle jatkuva rantakallio.

Etelä-Suomi, Uusimaa
Hanko
Maapinta-ala 32 ha, merialue 153 ha, perustettu 1990

Uddskatanin luonnonsuojelualueella voit tutustua merelliseen luontoon, tähyillä Suomenlahden yli horisonttiin sekä seurata Salpausselän harjua kunnes se sukeltaa mereen. Alueella voit nähdä selviä jääkauden jälkiä, kuten kivi- ja hiekkarantoja sekä sileitä kalliota.

Hankoniemen kärki on monen uhanalaisen lajin turvapaikka ja lintujen levähdysalue. Alue tarjoaakin erinomaisen mahdollisuuden lintujentarkkailuun ja tutkimukseen.

Uddskatanin luonnonsuojelualueella saa liikkua vain merkityllä luontopolulla.

Uddskatan ja Tulliniemen alue on Suomen mantereen eteläisin kohta. Uddskatanin vesistöalue rantoineen rauhoitettiin arvokkaana lintukohteena jo vuonna 1933. Nykyinen Uddskatanin luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1990, ja se on osa Tulliniemen linnustonsuojelualue (ymparisto.fi) -nimistä Suomen Natura 2000 -verkoston kohdetta. Erityisesti alueen keto- ja hiekkalajisto on ainutlaatuista ja niiden suojelua edistetään monin hoitotoimin.

Soveltuvuus: Koko perheen kohde.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/uddskatan

Asiakaspalvelu

Suomen luontokeskus Haltia, puh. 040 163 6200 , info(at)haltia.com

Metsähallituksen asiakaspalvelun aluesuunnittelijat

Kaakkois-Suomi: Pekka Koponen, puh. 0206394238
Pääkaupunkiseutu: Liisa Neuvonen, puh. 0206394638
Länsi-Uusimaa: Anne Muuri, puh. 0206394708
Lounais-Suomi: Laura Lehtonen, puh. 0206394659
Merenkurkku ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: Tuija Warén, puh. 0206395282 
Satakunta: Marjo Kekki, puh. 0206394266
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Uddskatanin kartta Retkikartta.fi:ssä.