Tietosuojaseloste Luontoon.fi-sivustosta


Metsähallituksen Luontoon.fi-sivusto on kaikille avoin sivusto, jossa kerrotaan Metsähallituksen retkikohteiden palveluista ja ajankohtaisista asioista.

Tietojen kerääminen

Luontoon.fi-sivustolla käyttäjästä kerätään tietoja palautelomakkeella ja vapaaehtoisten rekisteröintilomakkeella.

Palautelomakkeella käyttäjä voi halutessaan jättää yhteystietonsa, jos hän haluaa palautteeseensa vastauksen. Palautelomakkeella voi antaa seuraavat henkilötiedot: nimi ja sähköpostisoite.

Vapaaehtoisrekisterin henkilötiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään ja ne muodostavat Metsähallituksen Luontopalvelujen vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden rekisterin. Vapaaehtoisten rekisteröintilomakkeella voi antaa seuraavat henkilötiedot: nimi, puhelin, sähköposti ja osoite. Vapaaehtoisrekisterin tietosuojaseloste.

Tietojen käsittely ja luovutus

Palautelomakkeella kerätyt tiedot siirtyvät Metsähallituksen ympäristö- ja laatujärjestelmän palautekantaan. Henkilötietoja ei luovuteta Metsähallituksen ulkopuolelle ja niitä käsitellään vain ETA-alueen sisällä.

Vapaaehtoisrekisterin henkilötietoja ei luovuteta Metsähallituksen ulkopuolelle ja niitä käsitellään vain ETA-alueen sisällä. Vapaaehtoisrekisterin tietosuojaseloste.

Tietojen säilytys

Palautteiden yhteydessä annettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin palautteen käsittely Metsähallituksessa vaatii.

Vapaaehtoisrekisteriä säilytetään niin kauan kuin vapaaehtoistoiminta Metsähallituksessa vaatii.

Tietojen suojaus

Luontoon.fi-sivuston suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia. Järjestelmän käyttö on rajattu käyttöoikeuksilla vain tietoja työssään tarvitsevien henkilöille.

Evästeiden käyttö

Luontoon.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä ("cookies") ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa ("local storage"). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen sekä analytiikkaan.

Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Analytiikkaan kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30 s-26 kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä (policies.google.com).

Analytiikan käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet.

Verkkopalvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako kävijä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön seuranta perustuu Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Universal Analytics –ohjelmiston (lisätietoja: support.google.com) ja Google Tag Manager -ohjelmistojen evästeitä. Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön mittaamiseen käytetään Google Tag Managerin JavaScript-koodia.

Verkkopalveluun on upotettu näkymiä kolmannen osapuolen verkkopalveluista, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksiin vastaa ensisijaisesti järjestelmän rekisterivastuuhenkilö Katariina Hopponen (katariina.hopponen(at)metsa.fi, 0206394315) sekä tietosuojavastaava Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen(at)metsa.fi, 0206394656). Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen: tietosuoja(at)metsa.fi.

Päivitetty 23.9.2021