UNESCO Global Geoparks

UNESCOn Global Geopark -kohteet kertovat maapallon syntyhistorian ja kulttuurien muodostumisen tarinan eri puolilla maailmaa sijaitsevissa geologisissa luontokohteissa. UNESCO Global Geopark-status on myönnetty 161:lle (2020) eri puolilla maailmaa sijaitsevalle ainutlaatuiselle geologiselle matkailualueelle. Ainutlaatuisuus tarkoittaa, että Geoparkin alueella on kansainvälisesti arvokkaita kallio- tai maaperän rakenteita ja muodostumia.

Kaksi maastopyöräilijää hiekkatiellä metsässä. Ympäröivä metsä on valoisaa, kesäistä mäntykangasta.

Rokua UNESCO Global Geoparkin lisäksi Suomesta on heinäkuussa 2020 hyväksytty tähän ainutlaatuisten geologisten luontokohteiden ohjelmaan Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark. UNESCOn Global Geopark -kohteeksi on hakenut myös Saimaa Geopark, ja lisäksi Salpausselän ja Lappajärven projektit valmistelevat hakemuksiaan.

Rokua UNESCO Global Geopark

Rokua Geopark sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueella. Se on Suomen ensimmäinen kohde UNESCOn IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme) -ohjelmassa. Rokua Geopark kertoo edellisen jääkauden tarinan: kuinka liikkuva jää on muovannut luontoa, miten ihminen on seurannut sulavaa jäätä ja vetäytyvää merenrantaa sekä jättänyt oman jälkensä ympäristöön.

Kukkivaa kangasajuruohoa vaalean jäkälämättään keskellä.

Rokua Geopark -kokonaisuus on hyvin monipuolinen. Alueella on kolme erilaista maisema-aluetta: Rokua, Oulujoki ja Oulujärvi. Rokua Geopark -alueen luonnonmuodot, kasvit ja eläimet sekä kulttuuri kumpuavat ikivanhoista geologisista tapahtumista ja alueen historiasta.  Alueen peruskallio on 2,7 miljardia vuotta vanhaa. Sen yläpuolella olevissa muodostumissa näkyvät selvästi vain 10 000 vuotta sitten vallinneen jääkauden merkit. Tämän päällä on kerrostumia, jotka kertovat muun muassa maanviljelyksen, tervan tuotannon ja kuljetuksen historiasta, lohen kalastuksen historiasta sekä arkkitehtuurista. Alueella sijaitsevat myös Rokuan kansallispuisto ja Oulujärven retkeilyalue.

Retkeilijä katsoo hymyillen kameraan valoisassa, avarassa mäntymetsässä. Retkeilijällä on selässään reppu.

Retkeilijät valitsivat Rokua Geoparkin ja Rokuan kansallispuiston Vuoden retkikohteeksi 2018.

Tutustu Rokuan kansallispuistoon ja Oulujärven retkeilyalueeseen.

Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geopark

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark on Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan raja-alueilla kymmenen kunnan muodostama luontomatkailualue. Alueen geokohteet sijaitsevat pääosin Lauhanvuoren ja Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistoissa, Haapakeitaan soidensuojelualueella ja Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueella. Myös muun muassa Parkanon ja Karvian rajamailla sijaitseva Alkkianvuori, Parkanon Kaidatvedet, Kihniön Käskyvuori ja Aitoneva sekä Karijoen Susiluola ja Iso-Kakkori ovat merkittäviä geo- ja luontokohteita Geoparkin alueella.

Retkeilijöitä suuren, pyöreän kivenlohkareen juurella metsässä. Etualalla on opastetaulu.

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -alueen geologinen tarina kertoo muinaisen vuorijonon synnystä ja tuhosta sekä maiseman muuttumisesta nykyisen kaltaiseksi suomaaksi. Merkit maiseman muutoksesta on kirjoitettu alueen kallioperän kiviin ja maaperän kerrostumiin. Alueen vanhimmat kivet ovat 1900 miljoonan vuoden ikäisiä. Ne syntyivät syvällä vuorten uumenissa. Nuorimmat kivettyivät trooppisen meren rantaan kerrostuneesta hiekasta noin 600 miljoonaa vuotta sitten.

Pitkospuureitti kivikon päällä. Kivilouhikkoa ympäröi kesäinen metsä.

Jääkauden aikaiset paksut jäämassat kohtelivat seutua hellästi säilyttäen paljon vanhoja kerrostumia. Alue onkin merkittävä Pohjois-Euroopan geologisen kehityksen tutkimukselle. Jääkauden jälkeen alue oli lähes kokonaan veden alla, mutta maa nousi nopeasti. Maannousuun liittyvät tapahtumat, kuten rannan siirtyminen ja soiden kehittyminen, muokkasivat maaperää. Suotyyppien kirjo on alueella erityisen monipuolinen.

Kesäistä suomaisemaa lammen rannalla. Suolla kasvaa kukkivaa tupasvillaa ja mäntyjä. Lokki on laskeutunut suomättäälle.

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark sai UNESCO Global Geopark -statuksen heinäkuussa 2020.
 
Tutustu Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoihin.

Tutustu Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alueen virtuaalioppaaseen (lauhanvuoriregion.fi).

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark (lhgeopark.fi).

Saimaan Geopark-alue

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella sijaitseva Saimaa Geopark on hakenut statusta UNESCOlta. Saimaa Geopark tuo esiin alueen ainutlaatuisia geologisia arvoja, vahvistaa paikallisten asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja kehittää alueen paikallistaloutta kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun kautta. Saimaa Geopark jätti hakemuksen UNESCOlle vuonna 2017.

Kivimuuri talvisessa auringonpaisteessa Pisamalahdella. Kuva: Tanja Tenhunen.
 
Saimaan Geopark-alueella sijaitsee useampi Metsähallituksen kohde. Näitä ovat Neitvuori (Mikkeli), Kärnäkosken linnoitus (Savitaipale) ja Pisamalahden linnavuori (Sulkava).

Tutustu Neitvuoreen, Kärnäkosken linnoitukseen ja Pisamalahden linnavuoreen.

Merenkurkun maailmanperintöalue

Suomessa on myös paljon muita arvokkaita ja mielenkiintoisia geologisia luontokohteita. Arvokkain näistä on Merenkurkku, joka on Suomen ainoa luonnonperintökohde UNESCOn maailmanperintöluettelossa.

Tutustu Merenkurkun maailmanperintöalueeseen.