Pohjois-Pohjanmaa, Muhos
Pinta-ala 40 ha, perustettu 1992


Liimanninkosken lehtojensuojelualueella pääset tutustumaan syvällä uomassaan virtaavan Muhosjokeen ja sen monimuotoiseen luontoon. Alueen perinnemaisema sekä mutkainen jokiuoma vapaana kuohuvine koskineen muodostavat mielenkiintoisen kulttuuri- ja luontokokonaisuuden, joka toimii erinomaisena päiväretkikohteena. Liimanninkoskella on esteetön näyttely- ja ruokailutila.

Liimanninkoski kuuluu Rokua Geopark-alueeseen (rokuageopark.fi), joka on osa kansainvälistä UNESCO:n suojeluksessa olevaa geopark-verkostoa.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/liimanninkoski